Jak podpisać zlecenie na wyroby medyczne?

NFZ wydał ważny komunikat

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia na ich naprawę od 1 października obowiązkowo wystawiane będą w wersji elektronicznej – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.
W jaki sposób od 1 października 2023 r. należy podpisywać zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne? NFZ zaleca jedną z form określonych w art. 38 ust. 4d ustawy o refundacji:
1.    kwalifikowany podpis elektroniczny,
2.    podpis zaufany albo
3.    z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (certyfikat e-ZLA).
- Informujemy, że usługi eZWM obsługują 3 formy podpisu. Od dostawcy oprogramowania zależy jakie podpisy elektroniczne udostępni w swojej aplikacji dla świadczeniodawcy. Natomiast wystawiając zlecenie w aplikacji ap-zz można obecnie korzystać z podpisu profilem zaufanym – czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia.
NFZ przewidział wyjątek w dwóch przypadkach określonych w art. 38 ust. 4c ustawy o refundacji, tj.:
1.    braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach,
2.    braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.
NFZ przypomniał, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub w sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. - Nadal pozostaje możliwość przekazania zlecenia do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax) – informuje NFZ.

id