Diagności chcą, by lekarze konsultowali z nimi badania osób uzależnionych

Trwają konsultacje przepisów dotyczących opieki nad uzależnionymi od alkoholu

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, KIDL domaga się, by ośrodki terapii uzależnień, zarówno szpitalne jak i poradnie, nie tylko zajmowały się diagnozowaniem i terapią uzależnień, ale także diagnostyką chorób związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych – wynika z uwag zgłoszonych do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu właśnie trafił do konsultacji publicznych.
Zgodnie z projektem, zakres pomocy udzielanej przez ośrodki obejmuje m.in. prowadzenie programów dla osób spożywających alkohol, używających substancji psychoaktywnych oraz dla osób z zaburzeniami nawyków i popędów. Przewidziano także psychoterapię dla osób współuzależnionych, indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze, rehabilitacyjne oraz konsultacje.
Projekt wskazuje również placówki leczenia uzależnienia takie jak: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnie leczenia uzależnień, całodobowy oddział albo stacjonarny ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwraca uwagę, że spożywanie alkoholu lub używanie substancji psychoaktywnych wiąże się z możliwym rozwijaniem się chorób mających bezpośredni związek z przyjmowanymi substancjami. - Odpowiednio wczesna diagnostyka, w tym ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu medycyny laboratoryjnej i odpowiedniego ich dopasowania w konsultacji lekarza z diagnostą laboratoryjnym, specjalistą w dziedzinach medycyny laboratoryjnej, może przynieść pozytywny efekt, mając na uwadze aspekty zdrowia publicznego oraz kosztochłonność procedur medycznych związanych z późnym zdiagnozowaniem niniejszych chorób - uzasadnia KRDL swoją propozycję uzupełnienia przepisów.
Według diagnostów, do oferowanych przez ośrodki usług medycznych należy włączyć także diagnozowanie i prewencję chorób związanych ze spożywaniem alkoholu w sposób ryzykowny i szkodliwy lub używaniem substancji psychoaktywnych.

id