Otwarto pierwszą we Wrocławiu poradnię prehabilitacyjną

Specjaliści zapewnią pacjentom onkologicznym wzmocnienie fizyczne i psychiczne

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii poinformowało o otwarciu pierwszej Poradni Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego we Wrocławiu. Zadaniem specjalistów poradni będzie odpowiednie przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia komplikacji w trakcie terapii, skrócić czas hospitalizacji, a co za tym idzie − przyspieszyć proces powrotu do zdrowia. Pacjent będzie objęty opieką poradni już w momencie diagnozy, a czas do rozpoczęcia leczenia będzie maksymalnie wykorzystany na wzmocnienie fizyczne i psychiczne.

Dla kogo opieka poradni
Opieką poradni będą objęci jedynie pacjenci DCOPiH, zwłaszcza z diagnozami nowotworów płuca oraz głowy i szyi. Następnie zakres opieki zostanie rozszerzony na kolejne grupy chorych. Kierowanie do poradni będzie się odbywało za pośrednictwem lekarzy prowadzących.
− Z czasem planujemy objąć opieką poradni wszystkich pacjentów naszego szpitala − wyjaśnia Ireneusz Pawlak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa DCOPiH. − Odpowiednie przygotowanie do leczenia jest kluczowym elementem w walce z chorobą.

Skład profesjonalnego zespołu
Otwarcie Poradni Prehabilitacyjnej w DCOPiH to istotny krok w podnoszeniu jakości leczenia.
W przygotowaniu do leczenia onkologicznego pacjentów wspierać będą dietetycy, fizjoterapeuci oraz psychologowie. Dodatkowo chorzy otrzymają poradnik prehabilitacyjny, który będzie zawierał informacje na temat skutecznego wykorzystania czasu przed planowanymi zabiegami.
Leczenie onkologiczne stanowi ogromne obciążenie dla organizmu, dlatego odpowiednie przygotowanie jest istotne dla skuteczności terapii. Badania potwierdzają, że stan odżywienia pacjenta, aktywność fizyczna, porzucenie nałogów i opieka psychologiczna realnie wpływają na poprawę wyników leczenia.

Czym jest prehabilitacja
Prehabilitacja to nowoczesne przygotowanie pacjenta do leczenia, operacji, ale tak naprawdę do każdej terapii. To standard leczenia stosowany na świecie od wielu lat, a w Polsce propaguje ją od 2020 roku prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, wybitny chirurg, współtwórca koncepcji poradni. W Polsce powstało już 20 poradni prehabilitacji, skupiających się na przygotowaniu pacjenta do leczenia operacyjnego.
− W najlepszych ośrodkach chirurgicznych prehabilitacja stała się nieodłącznym elementem strategii przygotowania pacjentów do leczenia – mówi prof. Tomasz Banasiewicz. − Jej znaczenie jest tak istotne, że zdarza się przesuwać termin zabiegu chirurgicznego, aby skutecznie przygotować do niego pacjenta.

id