Ministerstwo Zdrowia ogłasza projekt kompleksowej opieki dla dzieci z otyłością

Pomoże w walce z rosnącą epidemią otyłości wśród dzieci?

Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić program pilotażowy kompleksowej opieki dla dzieci z otyłością lub ryzykiem jej rozwoju. Potrwa on dwa lata, obejmie maksymalnie dwa tysiące osób do 18. roku życia.
Nowa ścieżka terapii otyłości u dzieci
Dzięki programowi zostanie opracowana ścieżka postępowania z otyłymi dziećmi i program wielospecjalistycznego wsparcia – w uzupełnieniu obecnego leczenia specjalistycznego. Obecnie w Polsce nie ma jednego standardu leczenia dzieci i młodzieży z chorobą otyłościową.
Wszystko po to, by  nie dopuścić do rozwoju otyłości olbrzymiej i uniknąć operacji bariatrycznych. Jest to palące, bo liczba otyłych dzieci i młodzieży w Polsce stale rośnie, a w konsekwencji koszty dla systemu ochrony zdrowia.

Indywidualna opieka nad pacjentami z otyłością
Z programu będą mogły skorzystać dzieci i młodzież, u których występuje wysokie ryzyko rozwoju otyłości, określane na podstawie centyla BMI ≥85 centyla lub z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 „Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii”, u których wskaźnik masy ciała wynosi ≥95 centyla. Efektem pilotażu ma być ocena skuteczności nowego modelu organizacyjnego opieki dla tej grupy pacjentów.
Projekt rozporządzenia MZ z 18 stycznia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami, u których stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju KOS-BMI dzieci, trafił już do konsultacji społecznych.
Proces terapeutyczny w pilotażu ma być dostosowany do potrzeb indywidualnych pacjenta. Będzie się składał z czterech modułów:
1.    Diagnostyka wstępna i ustalenie indywidualnego planu leczenia.
2.    Leczenie specjalistyczne i monitorowanie.
3.    Rehabilitacja lecznicza.
4.    Przekazanie informacji dotyczącej realizacji programu pilotażowego i zaleceń dalszego postępowania do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Finansowanie pilotażu
Koszt pilotażu szacowany jest na ponad 57 mln zł. Zostanie on sfinansowany przez NFZ z wpływów z tytułu opłaty od napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami i środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, a także kofeiny lub tauryny.

id