W Łodzi powstaje pierwsze referencyjne centrum leczenia ostrej białaczki szpikowej

Leukemia Unit przyjmie pacjentów już marcu

Profesor Agnieszka Wierzbowska, hematolog, kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zapowiedziała powstanie pierwszego w kraju referencyjnego centrum leczenia tej poważnej choroby − Leukemia Unit – poinformowało Radio TOK.

Czym jest Leukemia Unit
Profesor Wierzbowska podkreśla, że dzięki postępowi medycyny obecnie białaczki leczy się inaczej niż kilka lat temu. Stosuje się głównie szyte na miarę terapie celowane. Właśnie takie terapie prowadzić będzie 20-łóżkowy ośrodek, który powstaje dzięki staraniom profesor Wierzbowskiej oraz jej zespołu.
Leukemia Unit będzie miał siedzibę w nowym budynku hematologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Powstaną tam nowoczesne sale, izolatki oraz pokoje dla personelu. Koszt inwestycji to ponad 21 milionów złotych, przy czym znaczna część pochodzi z unijnego programu walki ze skutkami pandemii REACT-UE.

Nietypowe objawy
Pierwsi pacjenci Leukemia Unit zostaną przyjęci już w marcu. Profesor Wierzbowska podkreśla, że choć białaczka częściej atakuje osoby starsze, to niejednokrotnie diagnozuje się ją u ludzi w różnym wieku. Objawy, które często mylone są z przeziębieniem, takie jak osłabienie czy nieuzasadnione zmęczenie, mogą okazać się pierwszymi sygnałami choroby.
Profesor Wierzbowska zwróciła uwagę, że białaczka szpikowa może manifestować się w różny sposób, czasem nawet w formie tajemniczych wysypek czy przerostu dziąseł. Dlatego istnienie wyspecjalizowanego centrum w Łodzi ma kluczowe znaczenie dla szybkiej i skutecznej diagnozy oraz leczenia.

Ostra białaczka szpikowa – czynniki ryzyka
Ostra białaczka szpikowa stanowi około 80% ostrych białaczek u osób dorosłych, ale u dzieci jest nowotworem rzadszym od ostrej białaczki limfoblastycznej. Zapadalność na chorobę rośnie wraz z wiekiem. Najważniejszymi czynnikami ryzyka zachorowania są: ekspozycja na promieniowanie jonizujące, zespoły mielodysplastyczne, zespoły mieloproliferacyjne, kontakt z niektórymi czynnikami chemicznymi, a także leczenie pewnymi cytostatykami.
Rokowanie zależy przede wszystkim od grupy ryzyka cytogenetyczno-molekularnego.

Rozwój badań klinicznych
Szpital im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych będą prowadziły badania kliniczne nad ostrą białaczką szpikową. Przeznaczone na ten cel ponad 32 miliony złotych mają zwiększyć odsetek remisji i całkowitego przeżycia pacjentów, zapewniając tym samym skuteczniejsze leczenie tej choroby.

id, Źródło: TOK FM, Wikipedia