Czy Kodeks Etyki Lekarskiej czeka rewolucja w podejściu do legalnych aborcji?

Prawo.pl: znaczenie zmian jedynie symboliczne

Naczelna Rada Lekarska planuje rewizję Kodeksu Etyki Lekarskiej. O znaczeniu zmian w kontekście przeprowadzania legalnych aborcji pisze portal Prawo.pl.
Kontrowersje wzbudziły zmiany proponowane w dwóch artykułach KEL. Chodzi o art. 38, który określa obowiązki lekarza wobec życia ludzkiego, oraz usunięcie art. 39, nakładający na lekarza obowiązek starania się o zachowanie zdrowia i życia dziecka przed urodzeniem.
W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy krytyki nowych propozycji, zwłaszcza w kontekście praw kobiet do legalnej aborcji. Obecnie, mimo planowanych zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej, prawo kobiet do aborcji pozostaje niezmienione.
Usunięcie zdania, które dotychczas stanowiło część kodeksu, dotyczącego obowiązku lekarza w zachowaniu zdrowia i życia dziecka przed urodzeniem, może być interpretowane jako symboliczne posunięcie. Jednak według prawników cytowanych przez Prawo.pl ta modyfikacja realnie niewiele zmienia. Podkreślają oni, że kluczowe dla praktyki lekarskiej jest to, jak lekarze stosują ustawowo gwarantowaną klauzulę sumienia i sugerują, że należy to doprecyzować.
Także Naczelna Rada Lekarska argumentuje, że poprawka artykułu nie zmienia istoty przepisu, a lekarze nadal mają obowiązek troszczyć się zarówno o zdrowie i życie kobiety, jak i jej nienarodzonego dziecka. Jednak organizacje takie jak Ordo Iuris wyrażają obawy co do usunięcia tego fragmentu, podkreślając jego znaczenie dla praktyki lekarskiej.
Warto zauważyć, że zgodnie z projektem zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej, nie zdecydowano się na zastąpienie terminu „dziecko” terminami bardziej neutralnymi, takimi jak „zarodek” czy „płód”. Decyzja ta może wzbudzić dyskusję na temat właściwej terminologii medycznej.
O interpretację planowanych zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej Prawo.pl zapytało także naukowców. Konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski podkreśla, że lekarze mają prawo do tworzenia własnych zasad etycznych, które mogą się różnić w zależności od ich przekonań moralnych. Ustawa stanowi ramy prawne, ale nie decyduje o moralności ani sumieniu lekarzy.
Warto również zauważyć, że prawo dotyczące aborcji jest w Polsce ściśle określone. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży dopuszcza aborcję tylko w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia kobiety oraz w przypadku podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
Dyskusja wokół zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz praw do aborcji nabiera tempa. Ostatecznie o przyjęciu proponowanych zmian będzie decydował Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w maju w Łodzi.

id