Czy jest szansa na kompromis w kwestii wycen procedur chirurgicznych?

Jest wstępne porozumienie, ale planowane są dalsze rozmowy

Po napiętej dyskusji dotyczącej nowych wycen procedur chirurgicznych, które miały wejść w życie od lipca tego roku, decydenci z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji doszli do porozumienia z Towarzystwem Chirurgów Polskich. Spotkanie, które odbyło się 9 lipca, zaowocowało decyzją o utworzeniu wspólnych zespołów roboczych, które ponownie przeanalizują kontrowersyjne wyceny.

TChP wyraziło szczególne zaniepokojenie obniżkami wycen niektórych kluczowych procedur chirurgicznych, takich jak zabiegi resekcyjne jelita grubego czy endoskopowe ablacyjne jelita grubego. Wyceny te mogą zostać zredukowane odpowiednio o 27% i 50%. Lekarze podkreślają, że np. mało inwazyjne operacje laparoskopowe staną się nieopłacalne i w efekcie niedostępne dla pacjentów. Znowu będą oni operowani klasycznymi metodami, co znacząco wpłynie na jakość świadczeń. 

- „Zgodziliśmy się na potrzebę większego finansowania procedur, jednak istnieją procedury, które nie są właściwie wyszacowane” - podkreślił prof. Adam Dziki, sekretarz generalny TChP, po spotkaniu z urzędnikami. Wspólne analizy mają dostarczyć analiz danych i kosztów wykonania tych procedur, co ma doprowadzić do bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej polityki wycen w chirurgii.

Do sprawy odniosła się minister zdrowia, Izabela Leszczyna. Zapewniła, że zmiany wycen mają zracjonalizować koszty oraz poprawić efektywność systemu opieki zdrowotnej. - „Należy podkreślić, że większość procedur otrzymała wyższe finansowanie, co ma przynieść korzyści szpitalom, w tym oddziałom chirurgii ogólnej” - dodała minister.

Uczestnicy spotkania zgodzili się na kontynuowanie rozmów, by doprowadzić do ostatecznego kompromisu. Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień, aby omówić wyniki prac grup roboczych i podjąć decyzje na temat ewentualnych korekt wycen.


id