Nowości

Nowoczesne techniki endoskopowe w leczeniu nowotworów układu moczowego

dr n. med. Bartosz Dybowski

dr n.med. Ewa Bres-Niewada

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr n. med. Bartosz Dybowski, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Techniki endoskopowe przyczyniły się do zmniejszenia traumatyzacji tkanek, ograniczenia utraty krwi i pooperacyjnego bólu.

Wstęp

Przełomowym wydarzeniem w rozwoju małoinwazyjnych technik zabiegowych było skonstruowanie cystoskopu przez Maximiliana Nitzego w 1879 roku. Można by wymieniać jeszcze wiele kolejnych wynalazków, które doprowadziły do czasów współczesnych. Rozwój jest pochodną miniaturyzacji systemów optycznych, narzędzi i źródeł energii. Wpływają nań zarówno inżynierowie, lekarze, jak i pacjenci, którzy oczekują, że leczenie będzie szybkie, bezbolesne, a po zabiegu nie zostanie żaden ślad. Techniki endoskopowe rzeczywiście przyczyniły się do zmniejszenia traumatyzacji tkanek, ograniczenia utraty krwi i pooperacyjnego bólu. Gwarantują tak ceniony przez pacjentów efekt kosmetyczny oraz krótszy czas uzyskania pełnej sprawności po zabiegu.

Wśród technik endoskopowych w urologii można wyróżnić dwie grupy zabiegów:

  • procedury przezcewkowe, które umożliwiają dostęp do wszystkich struktur dróg moczowych
  • laparoskopię i jej odmiany.

Nowe technologie w leczeniu raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki

Od kilkudziesięciu lat bardzo ważną procedurą w diagnostyce i leczeniu raka pęcherza moczowego jest elektroresekcja przezcewkowa (TURBT – transurethral resection of bladder tumor). Zabieg TURBT wykonuje się, aby ustalić prawidłowe rozpoznanie i doszczętnie wyciąć wszystkie widoczne zmiany. W ostatnim czasie pojawiły się nowe techniki poprawiające jakość resekcji oraz wizualizację zmian nowotworowych.

Resekcja bipolarna

System resekcji bipolarnej został wprowadzony do praktyki klinicznej głównie w celu zmniejszenia ryzyka powikłań techniki monopolarnej (np. zminimalizowania ryzyka perforacji pęcherza wskutek odruchu po podrażnieniu nerwu zasłonowego, zmniejszenia częstości zespołu poresekcyjnego) oraz polepszenia jakości materiału pozyskiwanego do badań histopatologicznych. Wyniki dotychczasowych badań porównujących obie techniki są jednak niejednoznaczne.1

Standardem podczas cystoskopii i zabiegu TURBT jest wykorzystanie światła białego. Wykazano jednak, że w świetle białym niektóre zmiany są niewidoczne. Dotyczy to szczególnie szerzącego się śródnabłonkowo raka typu carcinoma in situ o dużym potencjale złośliwości.

Diagnostyka fotodynamiczna

Jedną z nowych technik obrazowania endoskopowego jest diagnostyka fotodynamiczna (PDD – photodynamic diagnosis). Badanie jest wykonywane z użyciem światła niebieskiego (długość fali od 375 do 440 nm) po podaniu do pęcherza fotouczulacza, czyli kwa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Endoskopowe leczenie raka urotelialnego górnych dróg moczowych

Leczenie raka urotelialnego górnych dróg moczowych (UTUC – upper urinary tract urothelial cancer) zmieniło się radykalnie w ciągu ostatnich 20 lat z uwagi [...]

Laparoskopia w raku nerki

Powszechny dostęp do badań USG odmienił losy pacjentów z rakiem nerki. Obecnie bardzo rzadko rozpoznaje się duże, zaawansowane miejscowo guzy. Przeważają zmiany [...]

Laparoskopia w raku stercza

Prostatektomia radykalna metodą laparoskopową w wielu regionach Polski stała się standardem. Sprawne posługiwanie się narzędziami laparoskopowymi powoduje, że korzyść z zastosowania robota sprowadza [...]

Laparoskopia w inwazyjnym raku pęcherza moczowego

Złotym standardem leczenia inwazyjnego raka urotelialnego pęcherza moczowego jest radykalna cystektomia. Jest to operacja bardzo rozległa, obejmująca usunięcie sąsiednich narządów, rozległą [...]

Robot da Vinci

Aktualnie większość publikacji poświęconych nowym technikom operacyjnym w onkologii urologicznej odnosi się do wykorzystania robota da Vinci. Amerykańska Food and Drug Administration [...]

Laparoskopia trójwymiarowa

W klasycznej laparoskopii postęp jest mniej spektakularny, jednak również w tym przypadku technika nie stoi w miejscu. Nowością, która może przyczynić się do lepszej [...]

Podsumowanie

Nie ma odwrotu od endoskopowych technik leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, bowiem zarówno w opinii lekarzy, jak i pacjentów ograniczenie urazu i bólu jest oczywistą [...]
Do góry