Chirurg w sądzie

Protokoły operacyjne okiem prawnika

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji:

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarza.pl; prawa.lekarza@gmail.com

  • Protokół operacyjny w świetle praktyki sądowej – jeden z najważniejszych dowodów na przebieg zabiegu, który może mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności lekarza
  • Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole operacyjnym, aby lekarz mógł się czuć w miarę bezpieczny pod względem prawnym?

Każdy lekarz wie, że protokół operacyjny jest niezbędnym elementem dokumentacji medycznej pacjenta, u którego wykonano jakikolwiek zabieg chirurgiczny1. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy nie określają treści protokołu operacyjnego, co powoduje, że w praktyce medycznej występuje duża dowolność w sporządzaniu tego dokumentu. W związku z tym można przeczytać protokoły zarówno bardzo zwięzłe, wręcz lakoniczne, jak i dość rozbudowane, opisowe.

Niestety wciąż część środowiska lekarzy zabiegowców wyraża przekonanie, że lepiej napisać mniej. Nie jest to jednak prawdą. Z prawnego punktu widzenia zwięzłość ma raczej negatywne konsekwencje. Żeby nie być gołosłownym, warto przytoczyć kilka prz...

Do góry