Zaopatrywanie uszkodzeń zwieraczy odbytu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kościński

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kościński

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Stanisława Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

e-mail: tomaszkoscinski.proktolog@op.pl

  

  • Zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz elektroniki i cybernetyki w leczeniu nietrzymania stolca
  • Omówienie operacyjnych metod leczenia niewydolności aparatu zwieraczowego odbytu: rekonstrukcji i substytucji zwieraczy odbytu, implantacji sztucznego zwieracza, elektrostymulacji nerwów rdzeniowych w odcinku krzyżowym oraz zwężenia odbytu
  • Szczegóły techniczne zabiegów, ich skuteczność i powikłania

Niewydolność aparatu zwieraczowego odbytu może dotyczyć 14-19% populacji, częściej problem ten dotyka kobiet niż mężczyzn1-4. Ryzyko wystąpienia tego zjawiska zwiększa się wraz z wiekiem, wpływ na nie mają też otyłość, obecność chorób neurologicznych, cukrzyca. W etiologii uszkodzenia zwieraczy odbytu wymienia się przeszłość położniczą, tj. liczbę porodów, czas trwania drugiej fazy porodu, użycie narzędzi położniczych, występowanie i stopień rozdarcia krocza. Istotne znaczenie mają też przebyte operacje i urazy w obrębie odbytnicy i narządów dna miednicy5,6.

Aby dokonać wyboru właściwego sposobu leczenia, konieczne są szczegółowa identyfikacja uszkodzonych struktur aparatu zwieraczowego, określenie zakresu ich ubytków i sprawności zachowanych mięśni. Oprócz dokładnej oceny palpacyjnej anatomii kanału odbytu wykonuje się wewnątrzodbytową ultrasonografię lub rezonans magnetyczny7. W ocenie stanu funkcjonalnego struktur mięśniowych aparatu zwieraczowego podczas spoczynku, parcia oraz dowolnego zaciskania odbytu pomaga manometria anorektalna. Badanie to służy również obiektywizacji wyników leczenia chirurgicznego. Ze względu na wyniki badań elektrofizjologicznych zaburzenia wydolności zwieraczy odbytu można podzielić na trzy grupy: bez zaburzeń czucia, z częściowym odnerwieniem i z całkowitym odnerwieniem dna miednicy7.

Zastosowanie nowych materiałów służących do rekonstrukcji chirurgicznej, a także rozwój elektroniki i cybernetyki sprawiają, że nowoczesne możliwości leczenia niewydolności aparatu zwieraczowego odbytu wykraczają daleko poza klasyczny kanon sztuki chirurgicznej.

Plastyka zwieraczy odbytu tzw. sposobem na zakładkę

Zabieg rekonstrukcji zwieraczy techniką overlapping, opisany w 1971 roku przez Parksa, rozpoczyna się od łukowatego cięcia w obrębie krocza obejmującego minimum połowę obwodu odbytu8. Szeroko preparuje się elementy aparatu zwieraczowego techniką na ostro w celu oddzielenia ich od tkanek bliznowatych, stopniowo identyfikując uszkodzone zwieracze, mięśnie krocza i dna miednicy. Należy unikać uszkodzenia zakończeń nerwów sromowych zaopatrujących aparat zwieraczowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Plastyka zwieraczy odbytu tzw. sposobem na zakładkę

Zabieg rekonstrukcji zwieraczy techniką overlapping, opisany w 1971 roku przez Parksa, rozpoczyna się od łukowatego cięcia w obrębie krocza obejmującego minimum połowę obwodu [...]

Substytucja zwieraczy odbytu

Rozległe zniszczenie mięśni zwieraczy lub wrodzone ich niewykształcenie oraz daleko posunięte odnerwienie dna miednicy są wskazaniami do wprowadzenia mięśnia szkieletowego w okolicę [...]

Implantacja sztucznego zwieracza

U pacjentów z nieodwracalnymi zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi aparatu zwieraczowego można wykonać zabieg implantacji sztucznego zwieracza (ryc. 4). Stosuje się zmodyfikowany silikonowo-elastomerowy zwieracz cewki moczowej [...]

Stymulacja nerwów rdzeniowych

Do leczenia niewydolności czynnościowej odbytu za pomocą stymulacji nerwów rdzeniowych w odcinku krzyżowym kwalifikują się chorzy, u których nie ma wskazań do rekonstrukcji [...]

Inne sposoby leczenia

U osób starszych, otępiałych, nierozumiejących istoty leczenia, z daleko zaawansowanym upośledzeniem unerwienia dna miednicy jedynym możliwym sposobem opanowania całkowitej inkontynencji może być zwężenie [...]

Do góry