Limfadenektomia pachowa – trudności operacyjne

lek. Paulina Gibowska1

dr n. med. Mateusz Wichtowski1,2,3

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ1,2,3,4

1Oddział Chirurgii Onkologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3Katedra Chirurgii i Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

4Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

e-mail: dmurawa@gmail.com

• Przebieg zabiegu usunięcia węzłów chłonnych jamy pachowej

• Kiedy limfadenektomia pachowa jest wskazana, a kiedy można odstąpić od zabiegu?

• Miejsce limfadenektomii w procesie leczenia raka piersi – wczoraj, dziś i jutro

Limfadenektomia pachowa (axillary lymph node dissection) to operacja wycięcia węzłów chłonnych jamy pachowej. Wykonywana jest najczęściej z powodu raka piersi, ale może być również elementem leczenia innych chorób nowotworowych, np. czerniaka skóry. Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy skupią się na omówieniu tego zabiegu jako elementu leczenia raka piersi.

Udoskonalanie metod diagnostycznych, wprowadzenie badań przesiewowych i możliwość wykrywania nowotworu we wczesnych stadiach zaawansowania oraz postępy w leczeniu interdyscyplinarnym, zarówno w zakresie chirurgii, onkologii, jak i radioterapii, spowodowały, że limfadenektomię pachową wykonuje się coraz rzadziej, aczkolwiek nadal jest ważnym elementem postępowania onkologicznego. Pierwszą trudnością operacyjną jest właściwa kwalifikacja pacjenta do tego zabiegu. Pod względem technicznym prawidłowe przeprowadzenie operacji zależy od: doświadczenia chirurga, znajomości anatomii jamy pachowej i potencjalnych wariantów anatomicznych, zaawansowania choroby nowotworowej, przebytego leczenia neoadiuwantowego oraz chorób współistniejących u pacjenta. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia tych wszystkich zagadnień.

Anatomia jamy pachowej

Na wstępie warto poświęcić chwilę na omówienie poprawnej nomenklatury anatomicznej1-7. Niesłusznie pojęcia dołu pachowego oraz jamy pachowej stosowane są równorzędnie. Dół pachowy (fossa axillaris) to zagłębienie skórne znajdujące się między ramieniem a klatką piersiową. Z kolei jama pachowa (cavitas axillaris) jest pojęciem znacznie bardziej złożonym i oznacza przestrzeń w kształcie piramidy, której podstawą jest skóra, tkanka podskórna i powięź pachowa powierzchowna dołu pachowego, a szczyt stanowi miejsce zetknięcia obojczyka, pierwszego żebra oraz górnej krawędzi łopatki. Granice jamy pachowej wyznaczają 4 ściany: przednia, tylna, przyśrodkowa, boczna. Ściany te tworzone są przez następujące struktury anatomiczne (ryc. 1):

  • ściana przednia – mięsień piersiowy większy, mięsień piersiowy mniejszy oraz mięsień podobojczykowy
  • ściana tylna – mięsień podłopatkowy, mięsień najszerszy grzbietu oraz mięsień obły większy
  • ściana przyśrodkowa – ściana klatki piersiowej z mięśniem zębatym przednim
  • ściana boczna – koniec bliższy kości ramiennej, mięsień kruczo-ramienny, głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja limfadenektomii pachowej

Standardowo limfadenektomia pachowa4,6,7 polega na wycięciu węzłów chłonnych I i II piętra. W szczególnych sytuacjach klinicznych konieczne może być usunięcie węzłów chłonnych pachowych III [...]

Definicja węzła chłonnego wartowniczego

Zgodnie z obowiązującą definicją węzła chłonnego wartowniczego4,8 według Cabanasa to pierwszy węzeł na drodze spływu chłonki z obszaru pierwotnego guza nowotworowego do regionalnych [...]

Wskazania do limfadenektomii pachowej u chorych na raka piersi

Przez lata istniały dwa podstawowe powody, dla których wykonywano limfadenektomię pachową:

Jak właściwie przeprowadzić limfadenektomię pachową?

Przebieg zabiegu limfadenektomii pachowej2,4,5,19 (ryc. 3-5):

Istotne struktury anatomiczne jamy pachowej i konsekwencje ich uszkodzenia

Następstwa uszkodzenia nerwów jamy pachowej3-5,7:

Wczesne i późne powikłania limfadenektomii

Do powikłań pooperacyjnych zalicza się3-5,7,21:

Przyszłość limfadenektomii

W przeszłości limfadenektomia była zabiegiem wykonanym każdorazowo podczas chirurgicznego leczenia raka piersi. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat nastąpił rozdział jej funkcji diagnostycznej [...]

Do góry