Żylakowe krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

stud. Eryk Bella

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

e-mail: matjagiel@gmail.com

  • Optymalny schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych z żylakowym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP)
  • Zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej krwawień z GOPP o etiologii żylakowej
  • Przedstawienie endoskopowych technik leczenia krwawień z żylaków w obrębie GOPP

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP) to krwawienie do światła przewodu pokarmowego, którego źródło znajduje się powyżej zgięcia dwunastniczo-czczego (powyżej więzadła Treitza), czyli w przełyku, żołądku lub dwunastnicy1-4. Ostre krwawienie z GOPP jest częstą przyczyną hospitalizacji w ramach oddziałów ratunkowych na całym świecie, obarczoną dużym ryzykiem śmiertelności, zwłaszcza w grupie chorych w podeszłym wieku1-3. Według różnych doniesień częstość występowania krwawień z GOPP szacuje się na 40-150 przypadków na 100 000 mieszkańców rocznie1-3. W zależności od etiologii dzielimy je na krwawienia żylakowe oraz krwawienia nieżylakowe, co ma swoje uzasadnienie również w różnicach w zakresie strategii postępowania diagnostyczno-terapeutycznego4.

W niniejszej publikacji przedstawiony zostanie schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorego z żylakowym krwawieniem z GOPP ze szczególnym uwzględnieniem roli endoterapii. Opracowanie stanowi niejako kontynuację artykułu autorów pt. „Nieżylakowe krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego” opublikowanego na łamach „Chirurgii po Dyplomie” w 2020 roku1.

Żylaki przełyku

Najczęstszą przyczyną żylakowego krwawienia z GOPP są żylaki przełyku5,6 będące konsekwencją nadciśnienia wrotnego i rozwoju krążenia obocznego zazwyczaj w przebiegu marskości wątroby5,6. Żylaki przełyku stwierdza się u 50% chorych z rozpoznaną de novo marskością wątroby, a krwawienie z nich jest rozpoznawane u blisko 40% pacjentów w tej grupie5-7. Obecność żylaków przełyku (ryc. 1, 2) ściśle koreluje ze stopniem zaawansowania niewydolności wątroby. Żylaki przełyku występują u 40% chorych z wyrównaną marskością wątroby oraz u 60% pacjentów ze zdekompensowaną marskością wątroby5-8.

Endoskopia diagnostyczna

Mimo ciągłego rozwoju nieinwazyjnych metod diagnostycznych nadal złotym standardem w rozpoznaniu żylaków przełyku pozostaje badanie endoskopowe GOPP5-9, które oprócz wartości diagnostycznej ma także dużą wartość prognostyczną w ocenie ryzyka wystąpienia krwawienia z żylaków przełyku5-9.

Do oceny zaawansowania żylaków przełyku zaleca się obecnie stosowanie jednej z dwóch przedstawionych poniżej skal5-10.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Żylaki żołądka

Żylaki żołądka (ryc. 5) występują u 20% pacjentów z nadciśnieniem wrotnym, najczęściej w przebiegu marskości wątroby29. Najpowszechniej stosowaną skalą do oceny żylaków żołądka jest [...]

Podsumowanie

Krwawienie żylakowe z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest poważnym powikłaniem nadciśnienia wrotnego, najczęściej w przebiegu przewlekłych chorób wątroby, obarczonym dużym ryzykiem śmiertelności. Istotne [...]

Do góry