Ostry dyżur

Zastosowanie techniki laparoskopowej w operacjach ostrodyżurowych

lek. Joanna Żurkowska

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Joanna Żurkowska

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

e-mail: zurkowska89@gmail.com

  • Korzyści wynikające z laparoskopowego leczenia ostrych schorzeń jamy brzusznej
  • Ograniczenia w upowszechnieniu laparoskopii w chirurgii ostrego brzucha
  • Omówienie najczęstszych zabiegów laparoskopowych wykonywanych ze wskazań pilnych, m.in.: appendektomii, cholecystektomii, zszycia przedziurawionego wrzodu oraz procedur ginekologicznych

Mimo że możliwości zastosowania laparoskopii w diagnostyce i leczeniu ostrych chirurgicznych chorób jamy brzusznej są coraz większe, to nadal wykorzystanie tej metody wywołuje skrajnie różne opinie. Technika laparoskopowa to bardzo dobre narzędzie diagnostyczne, zapewniające małą inwazyjność i traumatyzację tkanek, mniejsze rany pooperacyjne, a co za tym idzie – szybsze gojenie i lepszy efekt kosmetyczny. Statystycznie zabiegi laparoskopowe wiążą się z mniejszą liczbą powikłań i krótszym czasem hospitalizacji w porównaniu z klasyczną chirurgią. Z drugiej strony dostęp do niektórych narządów podczas zabiegu tą metodą jest ograniczony, co może powodować nierozpoznanie choroby lub opóźnienie w jej rozpoznaniu. W chirurgii ostrego brzucha utrudnione jest to specyficznymi warunkami w polu operacyjnym: rozdętymi pętlami jelita, obecnością treści ropnej, pokarmowej lub krwistej bądź występowaniem nacieku zapalnego, obrzęku, złogów włóknika, zrostów czy zlepów. Zabieg operacyjny wykonywany laparoskopowo jest dłuższy i bardziej kosztowny. Nierzadko wybór tej metody w czasie ostrego dyżuru zależy przede wszystkim od umiejętności i preferencji operatora, a nie od korzyści wynikających z zastosowania techniki małoinwazyjnej1.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) jest najczęstszą przyczyną bólu brzucha wymagającą doraźnej interwencji chirurgicznej. Ryzyko zachorowania wynosi 8,6% u mężczyzn i 6,7% u kobiet. Zazwyczaj OZWR stwierdzane jest w drugiej i trzeciej dekadzie życia, ale problem ten może wystąpić również w populacji osób starszych. Ponadto OZWR jest najczęstszą chirurgiczną chorobą u kobiet w ciąży. Do typowych objawów OZWR należą: ból brzucha początkowo zlokalizowany w okolicy pępka, następnie umiejscawiający się w prawym dole biodrowym, temperatura ciała około 37°C, nudności, wymioty oraz brak apetytu. Klasyczne objawy OZWR występują jedynie u mniej więcej 50% chorych. W diagnostyce pomocne są ultrasonografia (USG) jamy brzusznej lub tomografia komputerowa, jednak badania te powinny odgrywać jedynie rolę pomocniczą. Podstawą ustalenia właściwego rozpoznania są wywiad lekarski i badanie przedmiotowe. Postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Na początku XXI wieku appendektomia laparoskopowa stała się złotym standardem leczenia OZWR2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

Około 5-15% dorosłych osób z ostrym bólem brzucha zgłaszających się na ostry dyżur chirurgiczny stanowią pacjenci z chorobami pęcherzyka żółciowego. Są to częściej [...]

Perforacja przewodu pokarmowego

Perforacja przewodu pokarmowego to główna przyczyna rozlanego zapalenia otrzewnej. Występuje z taką samą częstością u kobiet i u mężczyzn, a częstość zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem. [...]

Niedrożność przewodu pokarmowego

Najczęstszymi przyczynami mechanicznej niedrożności w obrębie jelita cienkiego są: zrosty, przepukliny lub skręt pętli jelitowych. W tych przypadkach może dojść do zadzierzgnięcia, prowadząc [...]

Uwięźnięta przepuklina

Przyczyną niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego może być również uwięźnięta przepuklina. Jednym z głównych objawów tego stanu jest bolesny guz, którego nie można [...]

Choroby ginekologiczne

Do najczęstszych chorób ginekologicznych przebiegających z objawami ostrego brzucha należą: stany zapalne macicy, ostre zapalenie przydatków, ciąża pozamaciczna, skręcenie szypuły mięśniaka macicy, [...]

Podsumowanie

Wykorzystanie technik minimalnie inwazyjnych w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego ma trzy podstawowe zalety. Po pierwsze omawiana laparoskopia jest świetnym ostatecznym narzędziem diagnostycznym [...]
Do góry