Przypadek kliniczny

„Jałowy” ropień powłok brzucha rozpoznany 16 miesięcy po laparoskopowej cholecystektomii

dr n. med. Marcin Skuła1,2

lek. Marek Głąb2

1Zakład Anatomii, Collegium Medicum, Uniwersytet Opolski 
2Oddział Chirurgii Ogólnej, EMC Instytut Medyczny Szpital św. Rocha w Ozimku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marcin Skuła

Oddział Chirurgii Ogólnej,

EMC Instytut Medyczny Szpital św. Rocha w Ozimku

ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek

e-mail: mskula@uni.opole.pl

  • Przypadek pacjentki operowanej z powodu objawowej kamicy pęcherzykowej, u której doszło do rzadkiego późnego powikłania laparoskopowej cholecystektomii w postaci jałowego ropnia powłok
  • Potrzeba prowadzenia długotrwałego nadzoru (follow-up) pacjentów po zabiegach małoinwazyjnych

Cholecystektomia laparoskopowa (LCH – laparoscopic cholecystectomy) od ponad dwóch dekad jest tzw. złotym standardem w leczeniu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego. Zabieg ten, wykonywany często w ramach chirurgii jednego dnia, jest procedurą bezpieczną, charakteryzującą się niskim odsetkiem powikłań, niewielkim nasileniem bólu pooperacyjnego oraz możliwością szybkiego powrotu do zdrowia operowanych osób. Większość z nich jest wypisywana ze szpitala w 1-3 dobie po zabiegu. W związku z tym konieczny jest długotrwały nadzór ambulatoryjny nad pacjentami po LCH pod kątem późno występujących powikłań. Wśród nich najczęściej opisywane są: przepukliny w bliznach po trokarach1-3, migracja klipsów4-6 oraz wewnątrzbrzuszne powikłania ropne. Te ostatnie związane są zazwyczaj z pozostawionymi w jamie otrzewnej złogami7-9 oraz zabiegami wykonywanymi w trybie pilnym, najczęściej z powodu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego10-12.

Przedstawiamy przypadek pacjentki z jałowym ropniem powłok w okolicy kanału po drenie rozpoznanym 16 miesięcy po niepowikłanej LCH.

Opis przypadku

Dnia 27 lutego 2017 roku 69-letnia kobieta była operowana w trybie planowym z powodu objawowej kamicy pęcherzykowej. Laparoskopową cholecystektomię wykonano w znieczuleniu ogólnym, ze standardowego dostępu z użyciem 4 trokarów (2 po 10 mm oraz 2 po 5 mm). Zabieg przebiegł bezproblemowo, bez otwarcia światła pęcherzyka, bez krwawienia z loży oraz bez konieczności płukania jamy otrzewnej. Operacja trwała 35 min. W jamie otrzewnej pozostawiono dren celowany z okolicy loży, wyprowadzony przez port średnicy 5 mm w prawym śródbrzuszu. Dren, odprowadzający śladową ilość treści surowiczo-krwistej, usunięto 20 godz. po zabiegu. Pacjentka została wypisana do domu w stanie bardzo dobrym 48 godz. po LCH. Podczas pierwszej ambulatoryjnej wizyty kontrolnej, która odbyła się tydzień po wypisie ze szpitala, stwierdzono prawidłowy stan pooperacyjny i usunięto szwy z ran.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

W przedstawionym przypadku opisano rzadko występujące późne powikłanie laparoskopowej cholecystektomii w postaci jałowego ropnia powłok. Historia pacjentki zwraca uwagę na istotne zagadnienie związane [...]

Do góry