Przypadek kliniczny

Bypassy obwodowe w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

lek. Katarzyna Frączkowska-Sioma

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl

  • Opis przypadków pacjentów poddanych zabiegom wewnątrznaczyniowym z powodu zagrożenia utratą kończyn dolnych wskutek ich niedokrwienia
  • Przegląd chirurgicznych metod rewaskularyzacji stosowanych w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
  • Postępowanie w przypadku nawrotu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych

Opis przypadku 1

Uzależniony od palenia tytoniu 62-letni mężczyzna z wieloletnią cukrzycą insulinozależną zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu bólu spoczynkowego prawej kończyny dolnej oraz niewielkiego ogniska martwicy na palcu I prawej stopy. Wykonano angiografię metodą tomografii komputerowej (angio-TK), w której stwierdzono krótkoodcinkowe krytyczne zwężenie tętnicy biodrowej zewnętrznej oraz długoodcinkową niedrożność tętnic udowej powierzchownej i podkolanowej po stronie prawej. Na tej podstawie chorego zakwalifikowano do leczenia hybrydowego.

Wykonano przezskórną angioplastykę z implantacją stentu w miejsce zwężenia tętnicy biodrowej zewnętrznej z jednoczesną implantacją bypassu żylnego in situ z zespoleniem proksymalnym na podziale tętnicy udowej wspólnej oraz z dystalnym zespoleniem z pniem piszczelowo-strzałkowym. Dobry efekt hemodynamiczny zabiegu potwierdzono w końcowej arteriografii. Następnie wykonano podwiązanie bocznic żyły odpiszczelowej.

Podczas wizyty kontrolnej, która odbyła się 4 tygodnie po zabiegu, stwierdzono wygojenie się martwicy palca I stopy prawej oraz prawidłową drożność implantowanego przęsła.

Po 3 miesiącach od leczenia pacjent ponownie zgłosił się na SOR z powodu objawów krytycznego niedokrwienia operowanej kończyny, znowu zgłaszał ból spoczynkowy wybudzający w nocy. W badaniu ultrasonograficznym (USG) duplex doppler stwierdzono niedrożność bypassu żylnego. Chorego zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Wykonano trombektomię przęsła z dostępu w proksymalnej 1/3 uda. Uzyskano ustąpienie dolegliwości bólowych w spoczynku. W trakcie wizyt kontrolnych po miesiącu oraz po 6 i 12 miesiącach pacjent zaprzeczał dolegliwościom bólowym w spoczynku, nie stwierdzano zmian martwiczych. Drożność bypassu była zachowana.

Opis przypadku 2

Do Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu została przyjęta 81-letnia kobieta bez istotnej przeszłości chorobowej z powodu krytycznego niedokrwienia prawej kończyny dolnej z martwicą w zakresie przodostopia. W diagnostycznej arteriografii kończyn dolnych stwierdzono wielopoziomowe zmiany miażdżycowe z krótkoodcinkową niedrożnością tętnicy udowej powierzchownej, niedrożnością tętnicy podkolanowej, pnia piszczelowo-strzałkowego oraz z wielopoziomowymi zmianami miażdżycowymi jedynej drożnej tętnicy podudzia – tętnicy piszczelowej tylnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych (CLI – critical limb ischemia) jest skutkiem niewystarczającego dla zaspokojenia potrzeb metabolicznych tkanek przepływu krwi tętniczej. Jest [...]

Do góry