Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: Redakcja LWT

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

Erivedge (wismodegib) kaps. twarde 150 mg

Wskazania. Leczenie dorosłych pacjentów z objawowym rakiem podstawnokomórkowym z przerzutami lub miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym niespełniającym kryteriów leczenia chirurgicznego lub radioterapii.

W badaniu klinicznym na leczenie wismodegibem zareagowało 43 proc. chorych z rakiem skóry miejscowo zaawansowanym i 30 proc. chorych z rakiem skóry z przerzutami. Czas utrzymywania się odpowiedzi to średnio 7,6 miesiąca.

Inhibitor szlaku sygnałowego Hedgehog, antagonista błonowego białka Smoothened (Smo). Przekazywanie sygnałów szlakiem Hedgehog poprzez białko Smo prowadzi do indukcji genów biorących udział w proliferacji, przeżyciu oraz różnicowaniu komórek.

Mekinist (trametynib) tabl. powl. 0,5 mg i 2 mg

Wskazania. Trametynib w monoterapii lub w skojarzeniu z dabrafenibem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami z mutacją genu BRAF V600. Nie wykazano skuteczności klinicznej monoterapii...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

• Erivedge (wismodegib) kaps. twarde 150 mg

NOWOŚCI NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

• Delortan (desloratadyna) tabl. powl. 5 mg 30 szt. (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach).

WAŻNE ZMIANY W LEKACH DOSTĘPNYCH W POLSCE

• Humira (adalimumab) roztw. do wstrzyk. sc. 40 mg – poszerzenie wskazań: leczenie czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych u osób [...]

NOWE REJESTRACJE NA ŚWIECIE

• Olaratumab (Lartruvo, roztw. do inf. iv. 10 mg/mL).
Do góry