Najnowsze badania

Czynnik geograficzny występowania czerniaka u mężczyzn i kobiet

Lek. Paweł Traczewski

Obserwuje się wzrost częstości występowania czerniaka na przestrzeni ostatnich dekad w Europie i USA. Celem dociekań naukowych jest dokładne określenie czynników wywołujących, a zwłaszcza wpływu ekspozycji na światło ultrafioletowe, które jest głównym poznanym czynnikiem ryzyka tego nowotworu. Czerniaki często powstają na tułowiu, gdzie ekspozycja na promieniowanie UV jest ograniczona. Ponadto, w przeciwieństwie do nieczerniakowych nowotworów skóry, nie stwierdzono, by dawka skumulowana promieniowania UV miała wpływ na ich powstawanie. Na złożoność etiologii tego nowotworu wskazują także różnice w częstości występowania czerniaków między płciami: w populacji USA i krajów skandynawskich stwierdzono znacząco częstsze występowanie czerniaka przed 45. r.ż. u kobiet niż u mężczyzn.

Do góry