Najnowsze badania

Beta-adrenolityki hamują rozwój czerniaka

Lek. Paweł Traczewski

Wcześniejsze badania obserwacyjne wykazały protekcyjny wpływ beta-adrenolityków na progresję różnych typów raka. W 2011 roku opublikowano badanie prospektywne obejmujące pacjentów z histopatologicznie potwierdzonym czerniakiem w stadium II-IIIA. Ogółem u 25 proc. z nich w przeszłości stosowano beta-adrenolityki. Po przeciętnie 2,5 roku obserwacji u 34 proc. w grupie nieleczonej beta-adrenolitykami zaobserwowano progresję nowotworu. Natomiast w przypadku pacjentów wcześniej poddawanych tej terapii tylko u 3 proc. doszło do postępów choroby. Autorzy badania – naukowcy z włoskich ośrodków – przeprowadzili nową analizę danych uzyskanych z tej samej kohorty pacjentów, jednakże w znacznie dłuższym, ośmioletnim okresie obserwacji.

Do góry