Opis przypadku

Ziarniniak naczyniowy aparatu paznokciowego

Dr n. med. Andrzej Jaworek1

Lek. Gustaw Roter2

Dr n. med. Grzegorz Dyduch3

Prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc1

1Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM w Krakowie

2SKN przy Katedrze i Klinice Dermatologii UJ CM w Krakowie

3Katedra Patomorfologii UJ CM w Krakowie

Adres do korespondencji: Dr Andrzej Jaworek, Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, tel. 12 430 52 66 wew. 7400, faks 12 430 52 78 wew. 7422, e-mail: andrzej.jaworek@uj.edu.pl

Ziarniniak naczyniowy jest częstym łagodnym nabytym guzem naczyniowym, nierzadko krwawiącym, który może zajmować paznokieć, zarówno okolice wałów paznokciowych, jak i łożysko paznokcia. Dokładna patofizjologia ziarniniaka naczyniowego jest wciąż nieznana. Do najczęstszych czynników wywołujących zmiany należą: urazy, leki (np. retinoidy stosowane ogólnie i miejscowo), uszkodzenia nerwów obwodowych, przewlekłe choroby zapalne. W pracy przedstawiono opis przypadku klinicznego wraz z przeglądem literatury dotyczącej metod leczenia choroby.

Ziarniniak naczyniowy (granuloma teleangiectodes; ziarniniak ropotwórczy, pyogenic granuloma, PG; lobullar capilllary hemangioma; guz ciążowy, granuloma gravidarum, tumor of pregnancy) to naczyniowy guz, który pojawia się zazwyczaj nagle w obrębie skóry oraz błon śluzowych i polega na proliferacji naczyń krwionośnych zawieszonych w luźnej tkance łącznej. Nazwa PG jest myląca – w obrazie histologicznym zmiany brak ziarniny, a pojawienie się wykwitów nie jest związane z ropnym zakażeniem.[1,2]

W pracy przedstawiono przypadek chorego ze zmianą typu ziarniniak naczyniowy w obrębie aparatu paznokciowego.

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosił się 45-letni, dotychczas zdrowy mężczyzna, pracownik fizyczny, który od 3 tygodni obserwował w obrębie palca IV dłoni lewej szybko powiększający się guz, który kilkukrotnie obficie krwawił podczas urazów związanych z pracą zawodową. W badaniu dermatologicznym stwierdzono w obrębie wału paznokciowego bocznego palca IV lewego guz średnicy 1,1 x 1,2 cm z obecnością niewielkiej szypuły okrytej przez naskórkową krezę („kołnierzyk” ze złuszczającego się naskórka) (ryc. 1, 2). Ze względu na lokalizację guza oraz po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta zdecydowano o przeprowadzeniu zabiegu usunięcia zmiany w całości metodą biopsji stycznej z następowym elektrochirurgicznym zaopatrzeniem dna. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu przewodowym palca metodą Obersta przy użyciu 2-proc. lignokainy. W trakcie wizyt kontrolnych po zabiegu w dniu 5. (ryc. 3), 10. (ryc. 4) oraz po 2 tygodniach (ryc. 5) stwierdzono prawidłowe gojenie z pozostawieniem niewielkiej blizny zanikowej. Badanie histopatologiczne usuniętej zmiany skórnej potwierdziło wstępne rozpoznanie ziarniniaka naczyniowego. Stwierdzono pojedyncze, szerokie kanały naczyniowe wypełnione krwią, dające początek licznym naczyniom włosowatym. Pomiędzy strukturami naczyniowymi obecny był luźny zrąb łącznotkankowy (ang. myxoid stroma), miejscami z ogniskami włóknienia. Dodatkowo widoczny był masywny, mieszanokomórkowy naciek zapalny w obrębie zmiany (ryc. 6).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Pierwszy opis ziarniniaka naczyniowego związany jest z osobami Ponceta oraz Dora i pochodzi z 1897 roku. Badacze ci zaobserwowali zmiany skórne [...]
Do góry