Aktualności naukowe

Niepełne bezpieczeństwo opatrunków ze srebrem?

Lek. Paweł Traczewski

Srebro jest wykorzystywane od setek lat w medycynie ze względu na swoje właściwości antybakteryjne. Opatrunki zawierające związki srebra są generalnie uważane za bezpieczne, chociaż opisywano przypadki powikłań, w tym argyrii (srebrzycy) i różnych zaburzeń funkcjonowania narządów wewnętrznych. Pomimo szerokiego wykorzystania opatrunków zawierających srebro dotąd przeprowadzono niewiele badań dotyczących absorpcji i toksyczności tego metalu. Naukowcy z Francji zrealizowali badanie dotyczące wchłaniania ogólnoustrojowego srebra u pacjentów z przewlekłym owrzodzeniem z towarzyszącym stanem zapalnym. Starali się oni określić czynniki sprzyjające systemowej absorpcji i zależność między absorpcją a toksycznością.

Do góry