Dla pacjenta

Co to jest półpasiec?

 Lek. Paweł Traczewski

Półpasiec to choroba wywołana reaktywacją wirusa ospy wietrznej, do której dochodzi w stanach osłabienia odporności spowodowanych głównie procesem starzenia się lub immunosupresją. Po pierwotnym zakażeniu wirusem ospy wietrznej pozostaje on w organizmie w zwojach czuciowych nerwów czaszkowych oraz zwojach korzeni grzbietowych rdzenia kręgowego, nie wywołując objawów. Gdy spada odporność, dochodzi do reaktywacji wirusa, który przemieszcza się wzdłuż nerwów czuciowych do skóry, prowadząc do wystąpienia charakterystycznego bólu z następczą wysypką.

Kto jest w grupie ryzyka?

Półpasiec może wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej chorują osoby starsze. Około połowy przypadków to osoby powyżej 60. r.ż. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania należą: nowotwory złośliwe, leczenie immunosupresyjne, zakażenie HIV, stres i inne przyczyny znacznego upośledzenia odporności. U dzieci i młodych dorosłych choroba na ogół ma lżejszy przebieg niż u osób w starszym wieku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kto jest w grupie ryzyka?

Półpasiec może wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej chorują osoby starsze. Około połowy przypadków to osoby powyżej 60. r.ż. Do czynników zwiększających ryzyko [...]

Jakie są objawy?

Wysypkę w półpaścu tworzą pęcherzyki wypełnione płynem surowiczym, w przypadku nadkażenia bakteryjnego tworzą się krostki. Po 4-5 dniach pęcherzyki pękają, pozostawiając [...]

Jak się można zakazić?

Zakażenie wirusem ospy wietrznej nie spowoduje rozwoju półpaśca u osoby zarażonej, tylko rozwój ospy.

Na czym polega leczenie?

Celem leczenia jest kontrola objawów oraz zapobieganie wystąpieniu powikłań. Stosuje się leki przeciwwirusowe, miejscowe glikokortykosteroidy oraz leczenie przeciwbólowe. Terapia przeciwwirusowa trwa [...]

Jakie są metody prewencji?

Na rynku dostępna jest szczepionka przeciwko półpaścowi, która zawiera atenuowany (osłabiony) wirus ospy wietrznej. Przeznaczona jest dla osób powyżej 50. r.ż. [...]
Do góry