Doniesienia kongresowe

Co nowego w trądziku – podsumowanie Warszawskich Dni Dermatologicznych

Dr n. med. Ewa Chlebus1

Opracowała: Olga Tymanowska

1Klinika Nova Derm w Warszawie

Leczenie trądziku pospolitego wymaga aktywnych terapii i długoterminowych strategii. Grupy ekspertów od ponad 10 lat próbują określić definicję terapii podtrzymującej dotyczącej tego, kiedy rozpocząć leczenie, jakie włączyć preparaty oraz jak i kiedy ocenić jego efekty. Pojawia się też pytanie, jak zróżnicować terapię przewlekłą (long term treatment) od terapii podtrzymującej (maintenance therapy).

Od kilku lat w światowej literaturze podkreśla się rolę terapii podtrzymującej w trądziku. Eksperci zalecają, by terapię prowadzić przez dwa lata po zakończeniu aktywnego leczenia choroby. Nie ma jednak ścisłych kryteriów prowadzenia terapii podtrzymującej.

Czy warto stosować terapię podtrzymującą?

Z licznych badań wiadomo, że leczenie trądziku jest przewlekłe, a u pacjentów dochodzi do częstych nawrotów. Ponad 17 proc. chorych z przewlekłą postacią trądziku leczy się 20 lat lub więcej. Ponad 30 proc. badanych z trądzikiem ludzi dorosłych (TLD) leczy się powyżej 10 lat.[1] Wpływa to na jakość życia. Wykazano także, że trądzik ma większy wpływ na zdrowie psychiczne niż astma, padaczka, cukrzyca czy bóle stawowe. Również depresja pojawia się częściej w grupie wiekowej dotkniętej trądzikiem w porównaniu z ogólną populacją. Nawet do 50 proc. osób z zaburzeniami trądzikowymi doświadcza problemów z postrzeganiem własnego ciała, niepokoju, niskiego poczucia własnej wartości, upośledzenia funkcjonowania społecznego oraz myśli samobójczych.[2] Nie ma jednak zależności między obciążeniem psychicznym a ciężkością choroby.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zasady prowadzenia terapii podtrzymującej

Zaleca się, aby terapię podtrzymującą stosować u młodzieży i dorosłych, u których uzyskano zmniejszenie zmian trądzikowych o 70-90 proc. (według niektórych [...]

Terapia podtrzymująca u dorosłych

Ten temat od lat budzi kontrowersje. Kiedyś uważano, że TLD jest związany z zaburzeniami hormonalnymi. Okazało się jednak, że kobiety z [...]

Efekt zdrowej skóry – co dalej?

Czy leczenie podtrzymujące należy włączać u osób, u których osiągnęliśmy efekt zdrowej skóry? Badania nie przynoszą odpowiedzi na to pytanie. Z [...]
Do góry