Aktualności naukowe

UVB311 indukuje trwałą pełną remisję ziarniniaka grzybiastego

lek. Paweł Traczewski

W terapii ziarniniaka grzybiastego w stadium I istnieje kilka opcji, ale w większości ośrodków wąskozakresowa fototerapia UVB (UVB311) jest leczeniem pierwszego rzutu. Daje ono pełną odpowiedź u 75-85% pacjentów. Jednakże dane na temat długookresowego czasu przeżycia bez choroby (DFS – disease-free survival) po zastosowaniu tej terapii są skąpe. Naukowcy z Izraela przeprowadzili badanie, którego celem było określenie długookresowego (trwającego powyżej 5 lat) DFS u pacjentów z ziarniniakiem grzybiastym w stadium I.

W badaniu wykorzystano historyczną kohortę pacjentów z MF w stadium I, u których uzyskano pełną remisję za pomocą fototerapii UVB311 i u których zakończono leczenie przed 2011 r. Pełna remisja została zdefiniowana jako ustąpienie 100% zmian skórny...

Do góry