Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Ruksolitynib stosowany miejscowo w terapii AZS

lek. Paweł Traczewski

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest powszechnie występującą chorobą, która dotyka ludzi w różnym wieku. Europejskie badania epidemiologiczne wskazują jednak, że AZS jest częstsze u dzieci niż u dorosłych. Z polskich badań wynika, że występuje u 9,2% dzieci i 0,9% dorosłych. W leczeniu miejscowym AZS wykorzystuje się przede wszystkim glikokortykosteroidy i inhibitory kalcyneuryny. Ze względu na skutki uboczne i ograniczoną efektywność leczenia wciąż poszukuje się nowych, skutecznych i dobrze tolerowanych leków.

W patogenezie AZS istotną rolę odgrywają kinazy Janus (JAK), które mediują przekazywanie sygnałów i wydzielanie cytokin. Dlatego też inhibitory JAK są unikalnie dopasowane do leczenia tej choroby z uwagi na korzystny wpływ na stan zapalny i odbudo...

Do góry