Dermatologia estetyczna

Laseroterapia w leczeniu trądziku różowatego

lek. Aleksandra Frątczak

lek. Krystyna Pawełczyk-Pala

lek. Paulina Pala

Gabinety Dermatologii Estetycznej Juwena, Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice

Adres do korespondencji:

lek. Aleksandra Frątczak

Gabinety Dermatologii Estetycznej Juwena

ul. Franciszkańska 27

40-708 Katowice

e-mail: ola.fratczak89@gmail.com

• Obraz kliniczny trądziku różowatego

• Rodzaje laserów najczęściej stosowane w terapii

• Zalety i wady poszczególnych typów urządzeń

Trądzik różowaty (rosacea) jest przewlekłą chorobą zapalną skóry. Wykwity rumieniowe, grudkowe i krostkowe występują w obrębie środkowej części twarzy. Chorobę stwierdza się u 1-10% populacji1. Kobiety chorują 3-krotnie częściej niż mężczyźni. Schorzenie dotyka osób w wieku dojrzałym, częściej z fototypem skóry I lub II w skali Fitzpatricka (tab. 1)2,3. Patomechanizm choroby jest wieloczynnikowy i nie do końca poznany. Główną rolę przypisuje się zaburzeniom o charakterze łojotokowym i naczynioruchowym. W tabeli 2 przedstawiono czynniki wpływające na rozwój oraz nasilenie trądziku różowatego.

Obraz kliniczny schorzenia jest zróżnicowany. Często początkowo występują takie zmiany skórne, jak rumień, liczne teleangiektazje, zmiany grudkowe i krostkowe, do zmian przerostowych włącznie. Zmianom skórnym mogą towarzyszyć świąd, suchość skóry i obrzęk. Trądzik różowaty ze względu na obraz kliniczny można podzielić na 4 typy:

 • teleangiektatyczny
 • grudkowo-krostkowy
 • przerostowy
 • postać oczną.

Leczenie trądziku różowatego wymaga wielokierunkowego postępowania, w tym odpowiedniej pielęgnacji skóry, ochrony, terapii miejscowej, a czasem również ogólnej, oraz wykorzystania metod fizycznych. Terapia powinna być dobierana indywidualnie w zależności od dominujących objawów. Najczęściej stosowanymi preparatami miejscowymi są:

 • iwermektyna
 • metronidazol
 • kwas azelainowy
 • antybiotyki (1% klindamycyna)
 • inhibitory kalcyneuryny
 • retinoidy
 • glikokortykosteroidy
 • winian brymonidyny1.

W ciężkich przypadkach, zwłaszcza u pacjentów z trądzikiem różowatym grudkowo-krostkowym, wskazane jest leczenie ogólne antybiotykami takimi jak doksycyklina, tetracyklina czy makrolidy1.

Klasyczne metody leczenia cechują się umiarkowaną skutecznością. Niektóre objawy trądziku różowatego (rumień, teleangiektazje) nie są podatne na preparaty farmakologiczne i wymagają leczenia za pomocą różnego typu laserów i świateł. Rozwój technologiczny, który dokonał się w ostatnich kilku dekadach, pozwala na zaoferowanie nowych, skutecznych metod leczenia tej jednostki chorobowej. W artykule przedstawiono aktualne opcje leczenia trądziku różowatego z użyciem metod fizycznych.

Rola laseroterapii w leczeniu trądziku różowatego

Trądzik różowaty i wszystkie związane z nim objawy kliniczne stanowią duży problem estetyczny. Początki choroby bywają jednak niewinne i pacjenci na tym etapie często są nieskutecznie leczeni, co powoduje jej dalszy rozwój. Decydujące znaczenie dl...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Różne rodzaje laserów i światła są najlepszą metodą korekty zmian naczyniowych wspomagającą klasyczne formy leczenia pacjentów z trądzikiem różowatym. PDL jest [...]

Do góry