Temat numeru

Zastosowanie terapii fotodynamicznej w dermatologii

dr n. med. Dorota Nowicka1

lek. Magdalena Kamińska1

lek. Julia Sieczych1

prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski1

prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny2

1Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Dorota Nowicka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Koszykowa 82a

02-008 Warszawa

e-mail: dr.nowicka@wp.pl

• Omówienie mechanizmu działania terapii fotodynamicznej (PDT)

• Główne wskazania do stosowania PDT w dermatologii – na podstawie najnowszych wytycznych europejskich

• Perspektywy wykorzystania PDT w innych schorzeniach dermatologicznych

Terapia fotodynamiczna (PDT – photodynamic therapy) jest metodą, której działanie przeciwnowotworowe, przeciwdrobnoustrojowe i immunomodulujące znajduje coraz większe zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, zwłaszcza w dermatologii. Mechanizm działania PDT opiera się na wykorzystaniu reakcji fotochemicznej z udziałem światła o odpowiednio dobranej długości fali oraz leku uwrażliwiającego na światło (fotosensybilizatora), kumulowanego w zmienionej chorobowo tkance.

Koncepcja wykorzystania PDT liczy sobie już ponad 100 lat. Jednak to w ostatnim czasie, dzięki udoskonalaniu niezbędnej aparatury, a przede wszystkim tworzeniu nowych fotosensybilizatorów, nabiera coraz większego znaczenia w diagnostyce i terapii. Swobodny dostęp do zmian zlokalizowanych na skórze, a także łatwość aplikacji leku i światła powodują, że to właśnie dermatologia jest dziedziną, w której PDT rozwija się najintensywniej i jest stosowana w coraz większej liczbie wskazań.

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej

Do osiągnięcia reakcji fotochemicznej, która stanowi istotę PDT, niezbędne są 3 elementy:

  • światło o odpowiednio dobranej długości fali
  • substancja uwrażliwiająca na jego działanie (fotosensybilizator), skumulowana w docelowej tkance
  • tlen obecny w tkance, w której ma zajść reakcja.

Energia światła powoduje wzbudzenie fotosensybilizatora, który reagując z tlenem cząsteczkowym, generuje reaktywne formy tlenu (ROS – reactive oxygen species). W efekcie dochodzi do uszkodzenia tkanki docelowej (ryc. 1)1.

Obok bezpośredniego działania cytotoksycznego doprowadzającego do apoptozy i nekrozy tkanek istnieją dodatkowe mechanizmy destrukcji: okluzja naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz wpływ PDT na układ immunologiczny z uwalnianiem cytokin prozapalnych (IL-1β, IL-6), białek szoku termicznego (HSP70 – heat shock proteins 70), wewnątrzkomórkowych cząstek DAMPs (damage-associated molecular patterns), aktywacją układu dopełniacza2,3. Stan zapalny rozwijający się po zabiegu PDT jest więc nie tylko objawem reakcji fototoksycznej, lecz także niezbędnych w procesie leczniczym mechanizmów immunostymulujących. Badania pokazały, że hamowanie reakcji zapalnej redukuje efekt leczniczy PDT4. Istnieją również obserwacje dotyczące wpływu PDT na produkcję prokolagenu typu I i III oraz metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej (MMPs – matrix metalloproteinases), co może wpływać na przebudowę skóry właściwej, wykorzystywaną w leczeniu keloidów i w zabiegach fotoodmładzania5,6.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rogowacenie słoneczne

Podstawowe wskazanie do stosowania PDT w dermatologii stanowi rogowacenie słoneczne (KA – keratosis actinica) (siła rekomendacji A, jakość dowodu 1). Poprawa [...]

Świetlne zapalenie czerwieni warg

Stosunkowo częstą i trudną do leczenia dermatozą jest świetlne zapalenie czerwieni warg (AC – actinic cheilitis). W zestawieniu z 2015 r. [...]

Choroba Bowena, erytroplazja Queyrata

PDT jest bardzo skuteczną metodą leczenia choroby Bowena (siła rekomendacji A, jakość dowodu 1) z ustępowaniem zmian w 86-93%7. W tej [...]

Liszaj twardzinowy

Liszaj twardzinowy (LS – lichen sclerosus) jest dość częstą dermatozą, w wielu przypadkach ograniczającą się do okolic anogenitalnych. W leczeniu najczęściej [...]

Rak podstawnokomórkowy

Według różnych źródeł rozmaicie oceniano skuteczność PDT w leczeniu BCC w porównaniu z innymi metodami19. Porównywalne były wyniki leczenia krioterapią i [...]

Inne wskazania

Wśród pozostałych wskazań, w których próbuje się wykorzystywać PDT, znajdują się brodawki wirusowe i kłykciny kończyste, trądzik pospolity, hydradenitis suppurativa, przerosłe [...]

Podsumowanie

Dzięki różnorodnym mechanizmom działania: przeciwnowotworowego, przeciwzapalnego, immunomodulującego, PDT jest wykorzystywana w leczeniu zmian przednowotworowych i nowotworowych (rogowacenie słoneczne, rak kolczysto- i [...]

Do góry