Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Metformina zmniejsza ryzyko rozwoju BCC

lek. Paweł Traczewski

Coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na możliwą redukcję ryzyka powstania nowotworów u osób stosujących metforminę. Chodzi przede wszystkim o nowotwory wątroby, trzustki, jelita grubego i piersi. Uważa się, że metformina hamuje kancerogenezę w ...

W populacyjnym kliniczno-kontrolnym badaniu wykorzystano dane wszystkich 6888 islandzkich pacjentów, u których w latach 2003-2017 zdiagnozowano BCC, SCC in situ albo inwazyjnego SCC. Grupa kontrolna liczyła 69 620 osób. Z wykorzystaniem warunkowej logicznej regresji obliczono ilorazy szans. Badanie wykazało, że stosowanie metforminy, nawet w niskich dawkach, wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju BCC (OR 0,71; 95% CI 0,61-0,83). Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka rozwoju SCC, natomiast zaobserwowano niewielki wzrost ryzyka SCC in situ u osób, które przyjęły 501-1500 dziennych dawek metforminy (OR 1,40; 95% CI 1,00-1,96).

Do góry