Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Charakterystyka pacjentów i ich odpowiedź na leczenie w przetrwałym łysieniu związanym z chemioterapią

lek. Sylwia Szydłowska

Łysienie wywołane klasyczną chemioterapią dotyka do 65% pacjentów i jest zwykle odwracalne. Jednak pojawia się coraz więcej doniesień o przetrwałym łysieniu wywołanym chemioterapią (pCIA – persistent chemotherapy-induced alopecia), zwłaszcza u pacjentów leczonych schematami chemioterapii zawierającymi taksany.

Analizie poddano charakterystykę kliniczno-patologiczną i odpowiedź na leczenie pacjentów z pCIA po chemioterapii raka piersi. Przeanalizowano cechy kliniczne, trichoskopowe i histopatologiczne oraz wyniki leczenia. W przypadku chorych, u których ...

Do badania włączono 100 pacjentów (99 kobiet [99%]; średni wiek w chwili zgłoszenia wynosił 54 lata [zakres 29,0-74,1 roku]). Większość cierpiała na rozlane łysienie niebliznowaciejące (n = 39), łysienie typu żeńskiego (n = 55) lub łysienie typu m...

Do góry