Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
3-galusan epigallokatechiny w zapobieganiu zapaleniu skóry spowodowanemu radioterapią 

lek. Sylwia Szydłowska

Bezpieczna i skuteczna profilaktyka zapalenia skóry wywołanego promieniowaniem (RID – radiation-induced dermatitis) pozostaje obiektem poszukiwań. W cytowanym badaniu próbowano ustalić, czy roztwór 3-galusanu epigallokatechiny (EGCG) zmniejsza częstość występowania RID u pacjentek poddawanych radioterapii po operacji raka piersi.

W randomizowanym badaniu klinicznym II fazy z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo wzięło udział 180 pacjentek z rakiem piersi poddanych radioterapii pooperacyjnej w Shandong Cancer Hospital and Institute w Chinach w okresie od listopada 2014 r. do czerwca 2019 r. Analizę danych przeprowadzono od września 2019 do stycznia 2020 r.

Do góry