Abc histopatologii

Pilomatricoma – guz imitujący klinicznie torbiel

dr n. med. Piotr Nockowski1
dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Nockowski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 1

50-368 Wrocław

  • Obraz kliniczny pilomatricoma
  • Specyfika obrazu histopatologicznego
  • Diagnostyka różnicowa

Pilomatricoma, zwany dawniej pilomatrixoma lub nabłoniakiem wapniejącym Malherbe'a, to relatywnie częsty skórny lub podskórny guzek/guz o powolnym wzroście, wielkości od pół centymetra do kilku centymetrów. Wywodzi się z macierzy mieszka włosowego...

Obraz histologiczny wczesnych zmian cechuje dobrze odgraniczone pojedyncze ognisko lub skupisko kilku ognisk komórek nabłonkowych (ryc. 1) w głębszych partiach skóry właściwej, poprzerastanych zrębem łącznotkankowym zawierającym naczynia. Na obwod...

Rozpoznanie histologiczne, ze względu na dość charakterystyczny zestaw cech w obrazie mikroskopowym, zwykle nie nastręcza trudności. W pewnych przypadkach konieczne jest jednak różnicowanie:

Do góry