Słowo wstępne

Slowo wstepne

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Redaktor Naczelna „Dermatologii po Dyplomie”

Szanowni Państwo,

Small derm 36 dorota krasows opt

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Z ogromną przyjemnością polecam Państwu kolejne wydanie „Dermatologii po Dyplomie”, którego tematem przewodnim jest artykuł pt. „Zmiany skórne objawem przewlekłej choroby nerek – nefrolog dermatologom”, przygotowany przez doktora nauk medycznych Krzysztofa Wróblewskiego z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W schyłkowym okresie przewlekłej choroby nerek dochodzi do powstania mocznicy, a obecność toksyn mocznicowych generuje wiele objawów klinicznych ze strony różnych układów i narządów. Znajomość objawów skórnych, które mogą pojawić się u osób z przewlekłą chorobą nerek, jest ogromnie ważna dla lekarza dermatologa oraz prowadzącego lekarza nefrologa. U większości chorych mogą występować zmiany takie jak świąd mocznicowy, suchość skóry, przebarwienia, świerzbiączka guzkowa, plamica, zmiany w obrębie przydatków: płytek paznokciowych i włosów. Nieco rzadziej mogą pojawić się: choroba Kyrlego (nabyta dermatoza perforująca), porfiria skórna późna, wapnica skóry oraz kalcyfikacja związana z odkładaniem się złogów wapnia w obrębie naczyń skóry i tkanki podskórnej, prowadząca do okluzji naczyń i powstania objawów martwicy skóry. Stosunkowo rzadko może rozwinąć się układowe włóknienie nerkopochodne – zwykle u chorych po wykonaniu rezonansu magnetycznego z podaniem gadolinowych środków kontrastowych. Pojawia się ono w ciągu 2-3 miesięcy po badaniu i prowadzi do włóknienia skóry kończyn oraz narządów wewnętrznych.

Wszystkie wymienione objawy skórne oraz towarzyszące objawy subiektywne w znaczący sposób obniżają jakość życia chorych i mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Leczenie wymienionych zmian skórnych jest bardzo trudne i nie zawsze satysfakcjonujące dla lekarza i pacjenta, ponadto w tym obszarze konieczne są dobra współpraca i porozumienie pomiędzy nefrologiem i dermatologiem. Należy pamiętać także, że terapia przewlekłych chorób mediowanych immunologicznie lekami immunosupresyjnymi w sposób niekontrolowany może przyczyniać się do wystąpienia w przyszłości przewlekłej niewydolności nerek u leczonych osób.

W dalszej części numeru znajduje się wiele ciekawych i bardzo ważnych artykułów, dotyczących m.in. diagnostyki i terapii układowych chorób tkanki łącznej. Kapilaroskopia jest badaniem nieinwazyjnym, powtarzalnym i archiwizowalnym. Pozwala nie tylko na ukierunkowanie diagnostyki, lecz także daje możliwość obserwacji efektów terapii. Zachęcam Państwa do lektury artykułu dotyczącego wykorzystania tego badania w toczniu rumieniowatym układowym i zespołach nakładania (przygotowanego przez Autorki z ośrodka poznańskiego), a także do zapoznania się z artykułem poświęconym pokrzywkowemu zapaleniu naczyń (opracowanym przez Autorki z ośrodka gdańskiego). Z zakresu onkologii dermatologicznej w tym numerze zamieszczono ciekawy artykuł dotyczący pozasutkowej postaci choroby Pageta oraz przypadek kliniczny „Róg skórny a ryzyko rozwoju raka płaskonabłonkowego”. Kolejny interesujący opis przypadku w tym wydaniu prezentuje pacjentkę z zespołem Ekboma. Warto również zwrócić uwagę na pracę dotyczącą stanów nagłych w dermatologii, której Autorzy omawiają zespół Lyella – zagrażające życiu powikłanie leczenia immunologicznego. Na uwagę zasługuje ponadto artykuł omawiający alergię kontaktową w populacji dziecięcej. Na zakończenie warto zagłębić się w problematykę prawną przedstawioną w artykule „Zabiegi medycyny estetycznej – kosmetyczka czy lekarz? Co mówi polskie prawo?”.

Życzę Państwu miłej lektury.

Do góry