Badania diagnostyczne w dermatologii

Obraz czerniaka w mikroskopii konfokalnej

dr n. med. Piotr Sobolewski
lek. Monika Dźwigała
lek. Agata Mikucka-Wituszyńska
dr n. med. Klaudia Dopytalska
dr n. med. Elżbieta Szymańska
prof. dr hab. n. med. Irena Walecka

Klinika Dermatologii CMKP/Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Sobolewski

Klinika Dermatologii CMKP /Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

  • Refleksyjna mikroskopia konfokalna (RCM) jako obiecujące narzędzie bezinwazyjnego obrazowania zmian barwnikowych
  • Zasady wykorzystania w praktyce klinicznej, zalety i ograniczenia metody
  • Algorytmy diagnostyczne RCM czerniaka

Refleksyjna mikroskopia konfokalna (RCM – reflectance confocal microscopy) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda obrazowania skóry, która pozwala zwizualizować tkanki z rozdzielczością komórkową, tj. porównywalną do tej uzyskiwanej w klasycznym badaniu histopatologicznym. Podczas badania skóry można zobrazować naskórek wraz z jego warstwami oraz skórę właściwą – warstwę brodawkowatą i górną część warstwy siateczkowatej. Zdjęcia uzyskane za pomocą RCM, tzw. przekroje optyczne, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości (jej maksymalna wartość w tej technice wynosi ok. 200-300 μm). Aktualnie RCM jest uznawana za metodę diagnostyczną drugiego wyboru po badaniu dermoskopowym, ponieważ stanowi jej uzupełnienie i niejednokrotnie pozwala rozstrzygnąć wątpliwości pojawiające się w trakcie badania.

Epidemiologia, etiopatogeneza i czynniki ryzyka czerniaka

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka czerniaka

Aktualnie złotym standardem w diagnostyce czerniaka jest badanie dermoskopowe oraz histopatologiczne usuniętej zmiany. Z uwagi na wzrastającą co roku zapadalność na czerniaka RCM [...]

Obrazowanie czerniaka w RCM

Wykonując badanie RCM zmiany barwnikowej podejrzanej o bycie czerniakiem, należy ocenić jej morfologię na 3 poziomach anatomicznych: w naskórku, w strefie połączenia skórno-naskórkowego oraz [...]

Ograniczenia RCM

Metoda obrazowania RCM nie jest wolna od pewnych ograniczeń. Zastosowana w urządzeniu technologia pozwala obrazować skórę jedynie do głębokości ok. 200-300 μm [...]

Podsumowanie

Badanie RCM cechuje się wysoką czułością i swoistością w diagnostyce czerniaka w codziennej praktyce dermatologicznej, zwiększając rozpoznawalność nowotworu w połączeniu z badaniem dermoskopowym. Ocena morfologii zmiany [...]
Do góry