Dermatologia w praktyce klinicznej

Skórne manifestacje boreliozy

dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak1,2
dr n. med. Justyna Janocha-Litwin1,2

1Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2I Oddział Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Koszarowa 5

51-149 Wrocław

e-mail: anna.szymanek-pasternak@umw.edu.pl

  • Rumień wędrujący, borrelial lymphoma oraz przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn – obraz kliniczny
  • Diagnostyka i leczenie skórnych manifestacji boreliozy z Lyme
  • Zapobieganie ukłuciom przez kleszcze

Skórne manifestacje boreliozy obejmują w jej wczesnej postaci rumień wędrujący i rzadko borrelial lymphoma. Natomiast borelioza późna może się manifestować jako przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn. Rumień wędrujący jest objawem patognomonicznym i do jego rozpoznania nie jest potrzebne potwierdzenie w badaniach serologicznych, natomiast w przypadku borrelial lymphoma i przewlekłego zanikowego zapalenia skóry kończyn konieczne są także badania serologiczne i histopatologiczne. Antybiotykami z wyboru w terapii wszystkich postaci boreliozy są doksycyklina oraz antybiotyki β-laktamowe (amo­ksycylina, aksetyl cefuroksymu i ceftriakson).

Borelioza z Lyme

Borelioza z Lyme jest chorobą wielonarządową, przenoszoną przez kleszcze, której manifestacje mogą obejmować stawy, układ nerwowy, serce, ale najczęściej skórę1. Ze względu na czas od początku objawów zwykle dzieli się ją na boreliozę wczesną (do 6 miesięcy od początku objawów) i późną (>6 miesięcy od początku objawów)2. W Polsce jest ona jedną z najczęstszych chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi3. W 2005 r. zarejestrowano w Polsce 4409 przypadków boreliozy, w 2019 r. – 20 629, w 2020 r. – 12 9344,5. Liczba zgłaszanych przypadków systematycznie wzrasta (wyjątkiem był rok 2020, kiedy zanotowano spadek w porównaniu z latami poprzednimi, co zapewne wynikało z pandemii COVID-19). Coraz wyższa zgłaszalność jest efektem m.in. zmian klimatycznych wpływających na zasięg bytowania i wzrost liczebności kleszczy, ale także wynika z upowszechnienia stosowania diagnostyki serologicznej i wzrostu zgłaszalności tej choroby przez lekarzy6.

Wektorem boreliozy z Lyme są kleszcze z rodzaju Ixodes, które najczęściej spotyka się w lasach do 1,5 m wysokości, rzadziej na łąkach1,7. Na łąkach natomiast częściej występują kleszcze z rodzaju Dermacentor, które nie są wektorem boreliozy – mogą przenosić jednak inne choroby, np. tularemię czy TIBOLA/DEBONEL (Tick-borne lymphadenopathy/ Dermacentor spp.-borne necrosis-erythema lymphadenopathy). Kleszcze Ixodes mogą w warunkach polskich być również wektorem zakażeń innych niż borelioza: kleszczowego zapalenia mózgu, tularemii, ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej czy babeszjozy1. Warto wspomnieć, że kleszcze przechodzą przez 3 stadia rozwojowe: larwy, nimfy i postaci dorosłej; w czasie każdego ze stadiów żerują tylko raz8, ale w całym tym okresie mogą przenosić zakażenie krętkiem Borrelia i/lub innymi patogenami.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Manifestacje skórne boreliozy wczesnej

Typowy rumień wędrujący pojawia się od 3 do 30 dni po ukłuciu przez kleszcza i powiększa się stopniowo do średnicy >5 cm [...]

Manifestacje skórne boreliozy późnej

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn jest późną manifestacją skórną boreliozy. Obserwuje się je niemal wyłącznie w Europie, ponieważ czynnikiem etiologicznym jest w przeważającej [...]

Zapobieganie ukłuciom przez kleszcze

Do strategii, które mogą pomóc w zapobieganiu ukłuciom przez kleszcze i tym samym zmniejszają ryzyko zakażeń chorobami odkleszczowymi, należą7,10:

Podsumowanie

Skórna wczesna postać boreliozy z Lyme w postaci rumienia wędrującego jest chorobą stosunkowo częstą i w formie typowej, ze względu na bardzo charakterystyczny obraz, nie [...]

Do góry