Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Czy rośnie zagrożenie, że nie poradzimy sobie z leczeniem świerzbu?

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Świerzb, zakaźna choroba skóry wywoływana przez roztocza Sarcoptes scabiei, dotyka ok. 200 mln ludzi na całym świecie. Inwazję świerzbowca charakteryzuje pojawienie się charakterystycznych zmian skórnych, intensywnego świądu oraz zaburzeń snu, które znacząco pogarszają jakość życia dotkniętych nią osób. Niepowodzenie leczenia uznaje się za istotny czynnik wpływający na wzrost zachorowalności na świerzb w ciągu ostatniej dekady. Jednak różnice regionalne oraz czasowe, a także czynniki predykcyjne związane z niepowodzeniem terapii są wciąż niedostatecznie poznane.

Autorzy omawianego artykułu przeprowadzili przegląd systematyczny mający na celu ocenę częstości niepowodzeń w terapii pacjentów chorujących na świerzb oraz zbadanie czynników z tym związanych. Przeanalizowano bazy MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Web of ...

Do góry