Choroby skórne wieku dziecięcego

Wyprysk opryszczkowy

dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej

i Onkologicznej UM w Łodzi

ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

e-mail: dermatologia@umed.lodz.pl

 • Czynniki predysponujące do rozwoju wyprysku opryszczkowego
 • Obraz kliniczny, diagnostyka i różnicowanie
 • Zalecane metody leczenia

Definicja

Wyprysk opryszczkowy (eczema herpeticum, eruptio varicelliformis Kaposi) jest pierwotnym zakażeniem wirusem HSV-1 (herpes simplex virus type 1) skóry z uszkodzoną barierą skórno-naskórkową1-4.

Czynniki predysponujące

Czynnikami predysponującymi do rozwoju wyprysku opryszczkowego są:

 • atopowe zapalenie skóry (AZS)
 • świerzbiączka
 • choroba Dariera
 • oparzenia
 • zaawansowane zmiany nowotworowe typu chłoniaki (mycosis fungoides)
 • łagodna pęcherzyca Haileya-Haileya
 • zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus) oraz zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS – acquired immunodeficiency syndrome)
 • immunosupresja
 • stosowanie miejscowych preparatów glikokortykosteroidowych3,5-7.

Biorąc pod uwagę powszechną ekspozycję na wirusa opryszczki, wyprysk opryszczkowy można uznać za chorobę stosunkowo rzadką. W populacji dziecięcej najczęściej stwierdza się go u chorych na AZS (przy czym warto nadmienić, że na to schorzenie cierpi co piąte dziecko).

Patogeneza

Z nauki o chorobach zakaźnych pamiętamy, że do wystąpienia tego typu schorzeń nie wystarczy „czynnik zakażany” (w tym przypadku dziecko) oraz „czynnik zakażający” (określona bakteria albo wirus), ale muszą jeszcze istnieć tzw. wrota zakażenia. Jeś...

Zwiększone ryzyko infekcji skórnych w AZS wynika także ze świądu skóry związanego z chorobą podstawową, wywołującego odruch drapania (możliwość autoinokulacji i rozsiewu zmian) oraz przewlekłego stosowania zewnętrznej terapii glikokortykosteroidam...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Zakażenie wirusem opryszczki u niemowląt i małych dzieci z AZS najczęściej przebiega gwałtownie. Choroba rozwija się nagle, a jej przebieg może być ciężki, z gorączką, szczególnie [...]

Rozpoznanie

Rozpoznanie stawia się na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. Potwierdzeniem jest wykrycie przeciwciał anty-HSV-1/2 IgM w surowicy.

Różnicowanie

Do chorób, z którymi należy różnicować wyprysk opryszczkowy, należą:

Leczenie

Acyklowir podany w okresie zwiastunowym i pęcherzykowym przyspiesza czas gojenia się zmian, zmniejsza dolegliwości bólowe i świąd oraz skraca okres wydzielania wirusów (nie zapobiega [...]

Do góry