Komentarz eksperta

Indywidualizacja wartości glikemii

Dr hab. med. Agnieszka Szadkowska

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Agnieszka Szadkowska, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź, Tel.: 42 6177791, fax.: 42 6177798, Tel: 607 145 644, agnieszka.szadkowska@umed.lodz.pl, agnieszka.szadkowska@wp.pl

Według American Diabetes Association HbA1c u dzieci powinna wynosić < 7,5 proc., niezależnie od wieku; mimo to zaleca się indywidualne podejście do tego parametru.

Na czym ono w takim razie ma polegać? U kogo ma być mniejsza, a u kogo może być większa? 

W lipcu 2014 roku ukazały się nowe wytyczne American Diabetes Association dotyczące leczenia cukrzycy typu 1, w których znacząco zmieniono wartość docelową HbA1c dla dzieci, wprowadzając jedną wartość dla wszystkich grup wiekowych < 7,5 proc. („Type 1 Diabetes Through the Life Span: A Position Statement of the American Diabetes Association, Diabetes Care 2014, 34, 2034-2054). Tę wartość utrzymano w wytycznych ADA na rok 2015.

Wg tradycyjnych rekomendacji ADA docelowe wartości HbA1c były < 8,5 proc. dla dzieci < 6. r.ż., < 8 proc. – w wieku 6-12 lat i < 7,5 proc. – dla 13-19-latków.

Głównym powodem przyjęcia wyższych wartości dla dzieci najmłodszych i wczesnoszkolnych był fakt, iż obawiano się szkodliwego wpływu hipoglikemii na rozwijający się ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto wyniki badań wskazywały, że wyrównanie metaboliczne cukrzycy w okresie przedpokwitaniowym ma mniejszy wpływ na rozwój przewlekłych powikłań choroby. Wyższa docelowa wartości HbA1c dla nastolatków w porównaniu z osobami dorosłymi była podyktowana większymi problemami w uzyskaniu lepszego wyrównania metabolicznego w tej grupie wiekowej, co obserwowano również w badaniu DCCT.

Do góry