Diabetologia po Dyplomie

Diabetologia po Dyplomie

Prenumerata papierowa + online: Diabetologia po Dyplomie

168,00 zł
258,00 zł

Prenumerata papierowa: Diabetologia po Dyplomie

129,00 zł

Prenumerata online: Diabetologia po Dyplomie

129,00 zł
 • Opis

  4 numery w roku

  Przewodniczący Rady Naukowej
  Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
  Klinika Chorób Wewnętrznych
  i Nefrodiabetologii
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Diabetologia po Dyplomie zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie diabetologii i nauk pokrewnych. Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji różnych postaci cukrzycy, jej powikłań i pokrewnych chorób metabolicznych.

 • Spis treści

  Słowo wstępne

  Niespełnione nadzieje

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski 

  Temat numeru

  Kiedy kontrolować czynność wydalniczą nerek u chorego z cukrzycą?

  dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

  Medycyna stylu życia

  Medycyna stylu życia diabetyka – skąd czerpać o niej wiedzę?

  lek. Alicja Baska1
  dr n. o zdr. Michał Czapla1,2

  Aktualności naukowe

  Najnowsze badania
  Cechy fenotypowe a rokowanie u chorych z cukrzycą hospitalizowanych z powodu COVID-19: badanie CORONADO

  dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

  Najnowsze badania
  Kontrola glikemii i autoimmunizacja mięśnia sercowego a długoterminowe ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzycą typu 1: badanie kohortowe DCCT/EDIC

  dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

  Najnowsze badania
  Zaburzenia parakrynnej kontroli wydzielania glukagonu przez komórki α u chorych z cukrzycą typu 2

  dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

  Najnowsze badania
  Podwyższone glikemie przed ciążą mogą prowadzić do powikłań u matki

  dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

  Artykuły

  Jak cukrzyca i otyłość wpływają na stopień kontroli astmy

  dr n. med. Krzysztof Wytrychowski1
  dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska2

  Zabiegi chirurgii implantologicznej jako powszechnie stosowana procedura rehabilitacji układu stomatognatycznego u pacjentów z cukrzycą

  dr n. med. Aleksandra Jaroń1
  dr n. med. Olga Preuss1
  prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz2
  dr hab. n. med. Grzegorz Trybek1

  Stopa cukrzycowa

  prof. dr hab. n. med. Artur Pupka1,2
  lek. Julita Sikora3

  Zmiany skórne u chorych na cukrzycę

  prof. dr hab. n. med. Joanna Maj

  Cukrzyca w mukowiscydozie

  dr n. med. Justyna Milczewska1,2

  Ryzyko migotania przedsionków u pacjentów z cukrzycą typu 2

  dr n. med. Dominika Dąbrowska

4 numery w roku

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Nefrodiabetologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Diabetologia po Dyplomie zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie diabetologii i nauk pokrewnych. Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji różnych postaci cukrzycy, jej powikłań i pokrewnych chorób metabolicznych.

Słowo wstępne

Niespełnione nadzieje

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski 

Temat numeru

Kiedy kontrolować czynność wydalniczą nerek u chorego z cukrzycą?

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Medycyna stylu życia

Medycyna stylu życia diabetyka – skąd czerpać o niej wiedzę?

lek. Alicja Baska1
dr n. o zdr. Michał Czapla1,2

Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Cechy fenotypowe a rokowanie u chorych z cukrzycą hospitalizowanych z powodu COVID-19: badanie CORONADO

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Najnowsze badania
Kontrola glikemii i autoimmunizacja mięśnia sercowego a długoterminowe ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzycą typu 1: badanie kohortowe DCCT/EDIC

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Najnowsze badania
Zaburzenia parakrynnej kontroli wydzielania glukagonu przez komórki α u chorych z cukrzycą typu 2

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Najnowsze badania
Podwyższone glikemie przed ciążą mogą prowadzić do powikłań u matki

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Artykuły

Jak cukrzyca i otyłość wpływają na stopień kontroli astmy

dr n. med. Krzysztof Wytrychowski1
dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska2

Zabiegi chirurgii implantologicznej jako powszechnie stosowana procedura rehabilitacji układu stomatognatycznego u pacjentów z cukrzycą

dr n. med. Aleksandra Jaroń1
dr n. med. Olga Preuss1
prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz2
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek1

Stopa cukrzycowa

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka1,2
lek. Julita Sikora3

Zmiany skórne u chorych na cukrzycę

prof. dr hab. n. med. Joanna Maj

Cukrzyca w mukowiscydozie

dr n. med. Justyna Milczewska1,2

Ryzyko migotania przedsionków u pacjentów z cukrzycą typu 2

dr n. med. Dominika Dąbrowska

Prenumerata papierowa + online: Diabetologia po Dyplomie

168,00 zł

258,00 zł

Prenumerata papierowa: Diabetologia po Dyplomie

129,00 zł

Prenumerata online: Diabetologia po Dyplomie

129,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: