Dietetyka

Spożycie jaj a profil lipidowy pacjentów z cukrzycą typu 2

Dr hab. inż. Dariusz Włodarek

Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Adres do korespondencji: Dr hab. inż. Dariusz Włodarek, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, dariusz_wlodarek@sggw.pl, tel. 22 593 70 24

Jaja zawierają składniki odżywcze, które mogą wpływać na zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia. Wpływają ponadto na zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji HDL, co ma związek ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Chociaż jaja dostarczają znacznych ilości cholesterolu, jednak ilość tłuszczu w nich nie jest duża (ok. 10 proc.) i są to w przeważającej ilości nienasycone kwasy tłuszczowe. Według polskich tabel wartości odżywczej żywności, tłuszcz w jajach składa się w około 45 proc. z jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz w około 8 proc. z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, podczas gdy w danych australijskich wartości te wynoszą odpowiednio 51 i 16 proc.

Obecne zalecenia dotyczące spożycia jaj i ogólnej podaży cholesterolu w diecie różnią się w poszczególnych krajach.

The Australian National Heart Foundation rekomenduje, aby zarówno osoby zdrowe, jak i chore na cukrzycę typu 2 spożywały maksymalnie sześć jaj tygodniowo, podczas gdy w zaleceniach amerykańskich dla osób z cukrzycą typu 2 rekomendowane jest, aby w prewencji chorób układu krążenia podaż cholesterolu w diecie nie przekraczała 300 mg na dobę oraz by ilość jaj w diecie nie przekraczała czterech w ciągu tygodnia. Warto zaznaczyć, że z jednym jajem dostarczane jest ok. 200 mg cholesterolu.

W polskich rekomendacjach dla osób chorych na cukrzycę nie ma informacji dotyczących dozwolonej ilości spożywanych jaj, ale zwraca się uwagę, aby podaż cholesterolu w diecie nie przekraczała 300 mg na dobę, a przy podwyższonym poziomie cholesterolu frakcji LDL ilość ta powinna być zmniejszona do 200 mg na dobę.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bez wpływu na profil lipidowy

W badaniu DIABEGG (the Diabetes and Egg Study) badano związek spożywania jaj z ryzykiem sercowo-naczyniowym u osób z cukrzycą typu 2. [...]

Komentarz

Odpowiednie postępowanie dietetyczne u osób z cukrzycą typu 2 jest zasadniczym elementem terapii. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie tylko zawartość [...]
Do góry