Aktualności

Wydarzyło się w diabetologii

Opracował Ryszard Sterczyński

Wiemy, ale nie wszystko

Rośnie wiedza na temat cukrzycy. Świadczą o tym wyniki badania przeprowadzonego przez Koalicję na rzecz Walki z Cukrzycą w ramach kampanii „Ścigamy się z cukrzycą”. Okazuje się, że Polacy częściej niż 7 lat temu, kiedy przeprowadzono poprzednie analizy, poddają się badaniom profilaktycznym – wówczas 20 proc. ankietowanych nigdy nie badało sobie stężenia glukozy. Ciągle jednak brak świadomości, że związane z chorobą powikłania sercowo-naczyniowe zagrażają życiu – jako najczęstsze niebezpieczeństwa pytani wymieniają śpiączkę cukrzycową i zespół stopy cukrzycowej, a nie udar czy zawał. Natomiast 6 proc. Polaków uważa, że cukrzyca to choroba zakaźna.

Wsparcie przez internet

Lekarze i pielęgniarki mogą poszerzać wiedzę na temat zespołu stopy cukrzycowej, diagnostyki i leczenia tego powikłania, dzięki e-learningowej platformie szkoleniowej. Stanowi ona element „Programu wsparcia ambulatoryjnego leczenia ZSC na lata 2016-2018”. Będzie działać do końca roku 2018, a korzystać z niej można po wpisaniu numeru prawa wykonywania zawodu.

Dobrze wydane środki

200 tys. zł otrzymane na 2016 rok przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, w ramach tego samego programu dotyczącego leczenia stopy cukrzycowej, zostały przeznaczone m.in. na doposażenie unikatowego w skali kraju gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Szpital prowadzi jedyną na południu Polski poradnię specjalistyczną w tym zakresie, a tamtejszy gabinet pełni w Małopolsce funkcję referencyjnego. Przyjmuje także pacjentów z innych regionów kraju. Rocznie udziela się w nim 3500 porad. Chorzy otrzymują opiekę interdyscyplinarną, a w jej ramach konsultacje oraz leczenie chirurgiczne, angiologiczne i ortopedyczne.

W Katowicach oddział dla dzieci

Dotychczas pododdział, obecnie oddział diabetologii dziecięcej – taka zmiana nastąpiła w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Co to oznacza, mówi dla „Diabetologii po Dyplomie” jej kierownik, prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot: – Klinika SUM powstała rok temu, ale umiejscowiono ją w niewykrystalizowanych strukturach pododdziału. Obecnie jesteśmy już samodzielną uniwersytecką jednostką kliniczną. Zyskaliśmy tym samym również wysoki status badawczy i naukowy o najwyższym światowym poziomie opieki diabetologicznej wieku rozwojowego. Na 12-łóżkowym oddziale, który już jest przepełniony, choć pacjenci przebywają na nim krótko, leczymy osoby do 18 r.ż. z cukrzycą typu 1 i 2, wtórne, monogenowe cukrzyce związane z mukowiscydozą, jak również stany przedcukrzycowe w opiece poradnianej do 21 r.ż. Interesują nas wszelkie zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej, nadwaga, otyłość, insulinooporność, hipoglikemie. Prowadzimy też szeroką edukację diabetologiczną i dietetyczną. Promujemy nowoczesne technologie, z systemem predykcji glikemii, jej monitorowania i aplikacje przyjazne diabetykom, np. pompy insulinowe. Mamy doskonały, doświadczony zespół. Poza tym pacjenci obliczają skład posiłków na tabletach. Oprócz tego prowadzimy badania naukowe, współpracując w zakresie wczesnej fazy rozwoju cukrzycy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Godne polecenia

Ciągle zdarza się, że dzieci z cukrzycą nie mają właściwej opieki w przedszkolu czy szkole i że nie są tam mile widziane. Dlatego rodzicom małych pacjentów warto polecać placówki z listy przygotowanej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Personelowi z placówek z tej listy podczas szkoleń przekazano wiedzę niezbędną do prawidłowego pełnienia tego zadania. Przeprowadzono nawet symulowane akcje udzielania pomocy w przypadku hipoglikemii. Placówki, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, mogą zgłaszać się do Towarzystwa, lista jest stale aktualizowana.

Profilaktyka w samorządach

W pięciu województwach będzie działał pilotażowy projekt profilaktyki powikłań cukrzycy. Nosi on nazwę „Razem koordynujmy cukrzycę” i powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Dotyczy województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jego istotą jest zaangażowanie lokalnych samorządów w działania na rzecz zmniejszenia zachorowalności i umieralności z powodu cukrzycy i jej powikłań. Pilotaż ma na celu wypracowanie docelowego programu na podstawie lokalnej sytuacji epidemiologicznej.