O zawale, kardiomiopatii i wadach w 100 echoszaradach
Mirosław Kowalski
Szarada 4Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Duże zmiany organiczne płatków i aparatu podzastawkowego zastawki mitralnej. Cechy istotnego zwężenia. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2.
Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Cechy zwężenia zastawki mitralnej. Nieruchomy tylny płatek. Ograniczona ruchomość płatka przedniego. Jasne echa odpowiadają zwapnieniom.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 6Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Duże zmiany organiczne płatków zastawki aortalnej ze zwapnieniami.  Cechy istotnego zwężenia. Dysfunkcja skurczowa mięśnia lewej komory. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Upośledzenie funkcji skurczowej mięśnia lewej komory u pacjenta z ciężką stenozą zastawki aortalnej (zastawka niewidoczna). Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 7Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Szeroki strumień fali zwrotnej mitralnej. Powiększone jamy lewego serca. Upośledzona kurczliwość mięśnia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa dwujamowa. Szeroki strumień fali zwrotnej mitralnej. Powiększona jama lewego przedsionka. Upośledzona kurczliwość mięśnia lewej komory. Mała niedomykalność aortalna.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 9Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Jasne echa w rzucie płatków zastawki mitralnej. Cechy istotnego zwężenia. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Turbulencja napływu świadczy o istotnym zwężeniu lewego ujścia żylnego. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 10Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Cechy zawężania włóknisto-mięśniowego w drodze odpływu lewej komory. Przerost mięśnia lewej komory. Prawidłowa kurczliwość.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Fala zwrotna aortalna wtórna do uszkodzenia płatków zastawki u pacjenta z zawężaniem włóknisto-mięśniowym lewej komory. Przerost mięśnia lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 12Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa. Szeroka niepodatna żyła główna dolna świadcząca o wysokim ciśnieniu napełniania jam prawego serca. Na granicy serca i wątroby widoczne jasne linijne echo mogące odpowiadać zwapnieniu osierdzia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Bardzo zła jakość obrazu. Widoczne jasne echa wzdłuż wolnej ściany prawej komory oraz bocznej ściany prawego przedsionka mogące odpowiadać zwapnieniom. Jasne echa widoczne są także w rzucie pierścienia zastawki trójdzielnej oraz w okolicy dachu prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 13Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Ciężki przerost mięśnia lewej komory i przegrody międzykomorowej zmniejszający istotnie światło obu komór. Jama lewego przedsionka niepowiększona. Niewielka ilość płynu w jamie osierdzia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Przekrój poprzeczny. Ciężki przerost mięśnia zamykający światło lewej komory. Prawidłowa funkcja skurczowa. Niewielka ilość płynu w jamie osierdzia.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 15Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Powiększona jama lewej komory. Upośledzona kurczliwość mięśnia w całości. Cechy asynchronii śródkomorowej. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Niedomykalność mitralna mała. Fala zwrotna przechodzi na okres rozkurczu (opis w tekście).

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 16Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Powiększona jama prawej komory z widocznymi zachyłkami wzdłuż ściany wolnej. Wydatna wiązka pośrednia. Elektroda stymulatora przechodząca przez ujście trójdzielne.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Niedomykalność trójdzielna mała. Istotnie powiększona jama prawej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 17Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Rozległy guz lewego przedsionka przylegający podstawą do przegrody międzyprzedsionkowej. Właściwe światło jamy przedsionka małe. Prawidłowy ruch płatków zastawki mitralnej. Ujście mitralne wolne od masy guza.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Brak turbulencji przemawia przeciwko zaburzeniom napływu. Niedomykalność mitralna mała.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 19Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Niedomykalność zastawki mitralnej towarzysząca kanałowi przedsionkowo-komorowemu (niewidoczny na filmie). Powiększona jama prawej komory potwierdza obecność obciążenia objętościowego jam prawego serca.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Częściowy kanał przedsionkowo-komorowy z dwoma pierścieniami zastawek przedsionkowo-komorowych, rozległym ubytkiem części dolnej przegrody międzyprzedsionkowej i ubytkiem (małym) części napływowej przegrody międzykomorowej. Powiększona jama prawej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 20Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Zerwanie nici ścięgnistej do przedniego płatka zastawki mitralnej. Tachykardia. Cechy dużego obciążenia objętościowego jamy lewej komory. Jamy lewego serca prawidłowej wielkości.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Duża niedomykalność zastawki mitralnej. Jamy lewego serca niepowiększone. Tachykardia.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 23Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa wysoka. Widoczny worek tętniaka zatoki Valsalvy wpuklający się do jamy prawego przedsionka. Można także zauważyć dwupłatkową zastawkę aortalną.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa wysoka. Połączenie między zatoką Valsalvy a jamą prawego przedsionka. Przepływ rejestruje się w obu fazach cyklu, co odpowiada stwierdzanemu szmerowi ciągłemu.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 31Film. Tryb kolorowego doplera. Projekcja podmostkowa. Połączenie żyły płucnej prawostronnej z żyłą główną dolną w okolicy ujścia żyły wątrobowej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 41Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Echo protezy mechanicznej w ujściu trójdzielnym. Widoczny jest ruch dysku przyśrodkowego, dysk boczny pozostaje nieruchomy. Jakość obrazu nie pozwala na uwidocznienie dodatkowych ech związanych z dyskiem.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Turbulencja napływu trójdzielnego potwierdza unieruchomienie dysku bocznego protezy implantowanej w ujście trójdzielne.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 42Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Poszerzona aorta w odcinku wstępującym. Linijna struktura powyżej pierścienia zastawki aortalnej odpowiada odwarstwionej błonie wewnętrznej. Widoczny jest także płyn w przedniej części jamy osierdzia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja nadmostkowa. Odwarstwiona błona wewnętrzna sięga do łuku aorty. Trudna do ustalenia relacja kanału prawdziwego/rzekomego z tętnicami odchodzącymi od aorty.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 43Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Widoczne dwie zastawki przedsionkowo-komorowe znajdujące się na tym samym poziomie. Zwracają także uwagę ubytki górnej części przegrody międzykomorowej oraz dolnej części przegrody międzyprzedsionkowej. Widoczny jest również płyn w jamie osierdzia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Częściowy kanał przedsionkowo-komorowy (zwany przejściowym w tej konfiguracji anatomicznej). Opis z poprzedniej ryciny jest uzupełniony o  charakterystykę fal zwrotnych zastawek przedsionkowo-komorowych. W obu przypadkach są to fale małe.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 44Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Istotnie upośledzona kurczliwość mięśnia obu komór.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Istotnie upośledzona kurczliwość mięśnia jamy lewej komory. Mała niedomykalność mitralna – strumień fali zwrotnej może być zaniżony z powodu wysokiego ciśnienia panującego w jamie lewego przedsionka. Widoczna jest także elektroda układu kardiowerter-defibrylator.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 45Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Wypadanie obu płatków zastawki mitralnej. Nieznacznie powiększona jama lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Niedomykalność mitralna o umiarkowanym charakterze wtórna do wypadania obu płatków zastawki mitralnej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 46Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Prawidłowy ruch dysków sztucznej zastawki w ujściu mitralnym. Zastawka aortalna niewidoczna. Elektroda w jamach prawego serca najprawdopodobniej zrośnięta z płatkiem przegrodowym zastawki trójdzielnej. Brak kooptacji płatków. Powiększone obie jamy przedsionków.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej (zmodyfikowana). Sztuczna zastawka w ujściu aortalnym. Widoczna fala zwrotna okołozastawkowa przy brzegu przegrodowym. Duża niedomykalność trójdzielna. Powiększona jama prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 47Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Duża niedomykalność zastawki trójdzielnej. Szeroki strumień fali zwrotnej wypełnia dużą część jamy prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej (na drogę napływu prawej komory). Istotna niedomykalność zastawki trójdzielnej. Fala zwrotna widoczna jest zarówno w jamie prawego przedsionka, jak i w poszerzonej zatoce wieńcowej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 49Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Poszerzona część wstępująca aorty. Słaba jakość obrazu dla oceny wielkości i funkcji lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Duża niedomykalność aortalna. Fala zwrotna centralna o długim zasięgu. Upośledzona funkcja kurczliwa lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 50Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Proteza mechaniczna implantowana w ujście mitralne. Prawdopodobieństwo zawężania drogi odpływu lewej komory. Niedomykalność mitralna możliwa do identyfikacji, ale jej charakter i zaawansowanie trudne do oceny.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa „bikawalna”.  Widoczna turbulencja w świetle żyły głównej górnej wtórna prawdopodobnie do nieprawidłowego spływu żyły płucnej do żyły głównej górnej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 51Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa wysoka. W okolicy dołu owalnego widoczny kanalik foramen ovale. Należy wykonać próbę Valsalvy w celu oceny ewentualnej komunikacji międzyprzedsionkowej.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa wysoka. Próba Valsalvy powoduje większą ruchomość przegrody pierwotnej oraz udrożnienie kanalika dołu owalnego. Należy podać środek kontrastowy w celu potwierdzenia przecieku prawo-lewego.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 53Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa. Zastawka biologiczna stentowa w ujściu mitralnym. Prawidłowy obraz zastawki.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa „bikawalna”. Dodatkowe ruchome echa związane z elektrodą przechodzącą przez jamę prawego przedsionka. Dodatkowe echa wymagają różnicowania, mogą jednak odpowiadać wegetacjom bakteryjnym.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 54Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Zastawka biologiczna stentowa w ujściu mitralnym. Prawidłowy ruch płatków. Powiększona jama lewego przedsionka. Zastawka aortalna zmieniona organicznie.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa. Zastawka biologiczna stentowa. Prawidłowy ruch płatków zastawki. Turbulencja koloru może wskazywać na podwyższone gradienty napełniania.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 55Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Akineza ściany tylnej. W segmencie środkowym przerwanie ciągłości ściany na długości ok. 1 cm.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Mała niedomykalność zastawki mitralnej. Akineza ściany tylnej. Perforacja ściany w segmencie środkowym.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 56Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja nadmostkowa. Ściana łuku aorty jest nierówna, niewidoczne jednak ruchome dodatkowe echa sterczące do światła naczynia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa wysoka poprzeczna (na poziomie łuku aorty). Nierówna postrzępiona błona wewnętrzna łuku aorty z licznymi wystającymi do światła naczynia dodatkowymi echami, będącymi prawdopodobnie nieuwapnionymi „grubymi” blaszkami miażdżycowymi (maks. średnica 7 mm). Wśród blaszek miażdżycowych można zauważyć drobne i miękkie echa odpowiadające skrzeplinom.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 57Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Wiotki przedni płatek zastawki trójdzielnej przypominający „żagiel”. Płatek przegrodowy przemieszczony w głąb komory. Jama prawej komory powiększona z zachowaną kurczliwością mięśnia. Typowe cechy anomalii Ebsteina.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej (naczyniowa). Ocena istotności fali zwrotnej trójdzielnej. Rejestruje się dwa małe strumienie fali zwrotnej trójdzielnej, jeden w miejscu koaptacji płatków, drugi wynikający prawdopodobnie z perforacji płatka przedniego. Niedomykalność trójdzielna jest mała i nie stanowi problemu hemodynamicznego.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 58Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Stenotyczna zastawka aortalna z charakterystycznym uwypukleniem płatków w okresie skurczu, poszerzenie pierścienia zastawki mitralnej oraz wypadanie obu płatków zastawki. Istotnie poszerzona jama lewego przedsionka może sugerować istotną niedomykalność mitralną.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Ocena istotności fal zwrotnych trudna. Strumień niedomykalności aortalnej widoczny jest wzdłuż przedniego płatka zastawki mitralnej. Strumień fali zwrotnej mitralnej jest krótki i centralny. Istotne poszerzenie jamy lewego przedsionka może wskazywać na duże obciążenie objętościowe.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 59Film. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa. Rzadko spotykany obraz skrzepliny zamykającej prawą gałąź tętnicy płucnej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 60Film. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Dodatkowe ruchome echo na zastawce mitralnej mogące odpowiadać wegetacji. Badanie przezklatkowe nie pozwala na precyzyjną ocenę punktu wyjścia wegetacji. Szybka czynność serca, zachowana kurczliwość mięśnia lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 61Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa. Serce jednokomorowe o morfologii dwunapływowej lewej komory. Funkcja mięśnia upośledzona. Istotnie powiększona jama prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja podmostkowa. Wspólna komora. Niedomykalność obu zastawek przedsionkowo-komorowych.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 62Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja dolnoprzełykowa czterojamowa. Zwraca uwagę degeneracja bioprotezy w ujściu trójdzielnym z pogrubieniem stentu zastawki oraz płatków. Cechy niedostatecznego rozwarcia płatków. Powiększona jama prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja dolnoprzełykowa czterojamowa. Turbulencja napływu trójdzielnego, istotna fala zwrotna. Powiększona jama prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 63Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Serce trójprzedsionkowe. Membrana dzieląca jamę lewego przedsionka. Jama przedsionka niepowiększona.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa zmodyfikowana. Membrana w jamie lewego przedsionka tuż powyżej pierścienia zastawki mitralnej. Jama lewego przedsionka niepowiększona.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 64Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Powiększona jama lewej komory. Upośledzona kurczliwość koniuszka oraz segmentów ściany bocznej. Duża fala zwrotna mitralna sięgająca ujścia żył płucnych. Elektroda w jamach prawego serca.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa w osi długiej lewej komory. Duża niedomykalność mitralna. Fala zwrotna powstaje między segmentem A2 i P2.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 65Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przeprzełykowa czterojamowa. Tętniakowate uwypuklenie przedniego płatka zastawki mitralnej o prawdopodobnie zapalnej etiologii.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Duża niedomykalność mitralna wtórna do perforacji tkanki tworzącej podstawę przedniego płatka zastawki mitralnej. Strumień fali zwrotnej mitralnej sięga do żył płucnych. Na filmie widoczna także fala zwrotna aortalna, chociaż nakładanie się kolorów utrudnia interpretację. Powiększona jama lewej komory. Tachykardia.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 66Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Duża turbulencja w proksymalnym odcinku pnia płucnego. Miejsce turbulencji nietypowe dla przetrwałego przewodu tętniczego.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa podłużna na drogę odpływu prawej komory. Turbulencja w badaniu kolorowego doplera trudna do interpretacji. Możliwość komunikacji między aortą wstępującą a pniem płucnym.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 67Film. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Szeroki strumień fali zwrotnej płucnej obciążający objętościowo jamę prawej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 69Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Ubytek części błoniastej przegrody międzykomorowej z małym lewo-prawym przeciekiem. Mała niedomykalność trójdzielna.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa podłużna na drogę odpływu lewej komory (zmodyfikowana). Duża niedomykalność zastawki mitralnej. Strumień fali zwrotnej wypełnia prawie całą jamę lewego przedsionka. Śladowa niedomykalność aortalna. Mały przeciek lewo-prawy na poziomie przegrody międzykomorowej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 70Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej (zmodyfikowana). Upośledzona kurczliwość segmentów koniuszkowych (hipo-/akineza). Zachowana kurczliwość segmentów środkowych i podstawnych.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa dwujamowa. Mała niedomykalność mitralna. Jamy lewego serca niepowiększone. Wyraźna różnica kurczliwości między segmentami podstawy serca (normo-/hiperkineza) a segmentami koniuszkowymi (hipo-/akineza).

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 71Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Nieznaczne powiększenie jamy lewej komory. Upośledzona kurczliwość mięśnia zwłaszcza w zakresie segmentów tylno-dolnych.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Upośledzona kurczliwość mięśnia obu komór dużego stopnia. Powiększone jamy obu przedsionków.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 72Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Duża niedomykalność aortalna. Powiększona jama lewej komory. Zachowana kurczliwość mięśnia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Duża niedomykalność aortalna. Fala zwrotna modeluje przedni płatek zastawki mitralnej. Powiększona jama lewej komory. Zachowana kurczliwość mięśnia.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 73Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej – poziom mięśni brodawkowatych. Hipokineza segmentów tylno-dolnych. Jama lewej komory niepowiększona.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Jama lewej komory niepowiększona. Hipokineza mięśnia, zwłaszcza w zakresie segmentów ściany tylnej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 75Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Zwapnienia w rzucie zastawki aortalnej. Zwapnienia pierścienia zastawki mitralnej. Przerost mięśnia. Hipokineza ściany tylnej. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa w osi długiej lewej komory. Zwapnienia płatków zastawki aortalnej przechodzące na pierścień oraz przegrodę międzykomorową. Możliwość ciasnej stenozy zastawki.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 76Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Wysycony dobrze odgraniczony obszar guza obejmujący segmenty koniuszka. Zachowana kurczliwość mięśnia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Wysycony dobrze odgraniczony obszar guza obejmujący segmenty koniuszka. Zachowana kurczliwość mięśnia lewej komory. Jama lewej komory niepowiększona.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 77Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej na poziomie koniuszka. Duża ilość płynu w jamie osierdzia za ścianą tylno-dolno-boczną lewej komory. Istotnie mniejsza ilość płynu od przodu. Złogi włóknika. Funkcja kurczliwa lewej komory zachowana.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Duża ilość płynu w jamie osierdzia za ścianą boczną lewej komory. Znacznie mniej płynu wokół jam prawego serca. Liczne złogi włóknika. Zachowana kurczliwość mięśnia lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 78Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja podmostkowa. Niedomykalność wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej (cecha całkowitego kanału przedsionkowo-komorowego). Chociaż rejestruję się 2-3 strumienie niedomykalności zastawki, fala zwrotna jest nieistotna hemodynamicznie.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa zmodyfikowana. W dolnej części sektora obrazowania po stronie lewej widoczna komunikacja między kanałem zewnątrzsercowym a jamą przedsionka. Przeciek prawo-lewy jest mały i nie ma znaczenia hemodynamicznego, może jednak zwiększać ryzyko incydentów zatorowych w obszarze OUN.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 79Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Krótki strumień niedomykalności aortalnej o poszerzonej talii. Wysokie ciśnienie panujące w jamie lewej komory ogranicza rozprzestrzenianie się fali zwrotnej. Niedomykalność aortalna istotna! Niedomykalność mitralna ze zjawiskiem PISA. Wąski strumień niedomykalności i krótki zasięg mogą błędnie sugerować nieistotną falę zwrotną mitralną. Podwyższone ciśnienie w jamie lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Istotna hemodynamicznie fala zwrotna aortalna i mitralna. Poszerzone jamy lewej komory i lewego przedsionka. Upośledzona kurczliwość mięśnia lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 80Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Zmienione organicznie płatki zastawki mitralnej. Strumień istotnej fali zwrotnej wzdłuż ściany bocznej lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja podmostkowa. Przeciek lewo-prawy w środkowej części przegrody międzyprzedsionkowej. Powiększona jama lewego przedsionka z uwypukleniem przegrody międzyprzedsionkowej w stronę prawą, co świadczy o podwyższonym ciśnieniu w jamie lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 81Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Istotne przemieszczenie płatka przegrodowego zastawki trójdzielnej. Brak koaptacji płatków. Istotne powiększenie jamy prawej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Istotnie powiększone jamy prawego serca. Poszerzenie pierścienia trójdzielnego. Brak koaptacji płatków zastawki trójdzielnej. Uciśnięte jamy lewego serca oraz aorta.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 82Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa na drogę napływu prawej komory. Perforacja płatka tylnego i jego wypadanie do jamy prawego przedsionka. Linijne echo odpowiada zastawce Eustachiusza.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Szeroki strumień fali zwrotnej trójdzielnej wypełnia dużą część jamy prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 83Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Powiększona jama lewej komory. Istotnie upośledzona funkcja skurczowa mięśnia. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa dwujamowa. Rozległy obszar hipo-/akinezy obejmującej segmenty ściany dolnej i przedniej lewej komory serca.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 84Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Jasne echa w rzucie zastawki mitralnej odpowiadają wszczepionemu pierścieniowi. Jamy lewego serca niepowiększone. Prawidłowa kurczliwość mięśnia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Stan po implantacji pierścienia w ujście mitralne. Mała niedomykalność mitralna. Fala zwrotna o wąskim strumieniu i niewielkim zasięgu. Jama lewego przedsionka niepowiększona.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 85Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa. Widoczny tunel wewnątrzprzedsionkowy łączący żyłę główną dolną z okolicą rozwidlenia pnia płucnego. Żyła główna dolna oraz żyły wątrobowe wąskie.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja nadobojczykowa prawostronna. Miejsce połączenia żyły głównej górnej z tętnicą płucną prawą oraz żyły głównej dolnej za pomocą tunelu z okolicą rozwidlenia pnia płucnego. Kolor niebieski określa laminarny spływ z żyły głównej górnej, kolor czerwony komunikację żyła główna dolna (tunel)-tętnica płucna oraz żółty przepływ w tętnicy płucnej prawej. Nie zarejestrowano cech zawężania.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 86Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Duży nierestrykcyjny ubytek przegrody międzykomorowej obejmujący część napływową. Przemieszczenie aorty nad ubytek. Przerost mięśnia prawej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa. Cechy zespołu Fallota. Przemieszczenie ku przodowi przegrody stożka z zawężaniem drogi odpływu prawej komory, przerost mięśnia prawej komory, duży ubytek przegrody międzykomorowej, przemieszczenie aorty. Dobrze rozwinięty pień oraz gałęzie tętnic płucnych.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 87Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Wrażenie dwóch niezależnych ujść i dwóch punktów koaptacji płatków zastawki mitralnej. Jama lewej komory niepowiększona. Prawidłowa kurczliwość mięśnia.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Projekcja potwierdzająca obecność dwóch ujść mitralnych oddzielonych od siebie tkanką łączną. Ujście o większej średnicy znajduje się w części przyśrodkowo-tylnej pierścienia, ujście o mniejszej średnicy w części przednio-bocznej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 88Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Obraz dwupłatkowej zastawki aortalnej zmienionej organicznie (zwapnienia w dolnym biegunie).

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Przekrój poprzeczny jamy lewej komory. Mięsień nieprzerośnięty, kurczliwość zachowana.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 89Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Przerost segmentów środkowych przegrody międzykomorowej. Zachowana funkcja kurczliwa mięśnia. Graniczna wielkość jamy lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa. Duży przerost segmentów środkowych i podstawnych przegrody międzykomorowej. Widoczny także przerost segmentów ściany tylnej. Obie grupy segmentów stykają się w fazie skurczu. Zachowana kurczliwość mięśnia.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 90Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Objaw McConnella charakteryzujący się hipokinezą segmentów środkowych wolnej ściany prawej komory oraz normo-/hiperkinezą segmentów koniuszkowych. Powiększona jama prawej komory w części napływowej.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Mała niedomykalność trójdzielna mogąca stanowić podstawę do wyliczenia wartości ciśnienia skurczowego w jamie prawej komory w zatorowości płucnej.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 91Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Jama lewej komory prawidłowej wielkości, niewielki przerost mięśnia, możliwość hipokinezy (ocena trudna ze względu na szybką i niemiarową czynność serca). Powiększona jama lewego przedsionka bez cech materiału zakrzepowego.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa. Obrazowanie uszka lewego przedsionka. Bez cech materiału zakrzepowego. Jama lewego przedsionka powiększona.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 92Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Powiększona jama lewej komory. Ciężka dysfunkcja skurczowa mięśnia. Powiększona jama lewego przedsionka. Powiększona jama prawej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Rozstrzeń jamy lewej komory. Ciężka dysfunkcja skurczowa mięśnia. Z segmentem koniuszkowym ściany tylnej związane jest drobne ruchome echo odpowiadające skrzeplinie. Separacja blaszek osierdzia.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 93Film. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Prawidłowy ruch dysków sztucznej zastawki w ujściu aortalnym. Prawidłowa wielkość jamy lewej komory. Przerost mięśnia, zwłaszcza segmentu podstawnego przegrody międzykomorowej. Kurczliwość nieupośledzona.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 94Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Powiększona jama prawej komory w części napływowej. Przerośnięty mięsień ściany bocznej. Powiększona jama prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Powiększenie jamy prawej komory. Mała niedomykalność trójdzielna. Powiększona jama prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 95Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Powiększona jama lewej komory. Istotnie upośledzona funkcja kurczliwa. Akineza ściany bocznej. Minimalna koaptacja płatków zastawki mitralnej. Elektroda kardiowertera w jamach prawego serca.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Powiększenie jamy lewej komory. Duża niedomykalność mitralna. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 96Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Powiększona jama lewej komory. Scieńczałe, silnie echogenne segmenty przegrody międzykomorowej. Akineza tego obszaru miokardium. Zachowana kurczliwość segmentów ściany bocznej lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb śledzenia plamki obrazu. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Analiza funkcji trzech segmentów przegrody międzykomorowej oraz trzech segmentów ściany bocznej. Strain uśredniony dla całego obszaru istotnie obniżony -9,2% (panel górny po lewej stronie). Zwracają uwagę wyższe wartości dla ściany bocznej mogące wskazywać na zachowaną żywotność tego obszaru (panel dolny po lewej stronie). Istotna asynchronia śródkomorowa – segment środkowy i podstawny ściany bocznej kodowane odpowiednio na kolor niebieski i czerwone są najpóźniej aktywowane i charakteryzują się najwyższą wartością odkształcenia (panel górny po prawej stronie).

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 97Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa (zmodyfikowana). Powiększona jama prawej komory i prawego przedsionka. Zachowana funkcja kurczliwa mięśnia prawej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Duża niedomykalność trójdzielna prawdopodobnie wtórna do zaburzonej kooptacji płatków zastawki. Powiększona jama prawej komory i prawego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 98Film 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi długiej. Niedomykalność zastawki aortalnej o nietypowym kierunku (na przegrodę międzykomorową). Fala zwrotna wydaje się istotna. Mała niedomykalność mitralna. Powiększona jama lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa (zmodyfikowana). Nietypowy kierunek fali zwrotnej aortalnej (istotnej). Hipokineza mięśnia lewej komory.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 99Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa w osi długiej lewej komory. Zmiany organiczne płatków zastawki aortalnej. Cechy ciasnej stenozy. Wąska droga odpływu. Zmiany organiczne płatka przedniego zastawki mitralnej ze zwapnieniami. Zmiany organiczne pierścienia zastawki mitralnej. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa. Duża niedomykalność mitralna. Powiększona jama lewego przedsionka.

kliknij aby zobaczyć film »Szarada 100Film 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa trójjamowa. Powiększona jama lewej komory. Scieńczałe segmenty koniuszka oraz ściany przedniej. Rozległy obszar dyskinezy. Zastawki mechaniczne implantowane w ujście mitralne i aortalne. Ruchomość dysków zachowana.

kliknij aby zobaczyć film »Film 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja podmostkowa. Duża niedomykalność trójdzielna. Linijne echa w jamach lewego serca są artefaktami tworzonymi przez elementy sztucznych zastawek.

kliknij aby zobaczyć film »