Farmakoterapia NT u osób >60 r.ż. – praktyczne zalecenia ACP i AAFP

Nowości w praktyce

Farmakoterapia NT u osób >60 r.ż. – praktyczne zalecenia ACP i AAFP

dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie


Pharmacologic Treatment of Hypertension in Adults Aged 60 Years or Older to Higher Versus Lower Blood Pressure Targets: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians Amir Qaseem, MD, PhD, MHA; Timothy J. Wilt, MD, MPH; Robert Rich, MD; Linda L. Humphrey, MD, MPH; Jennifer Frost, MD; and Mary Ann Forciea, MD; for the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians and the Commission on Health of the Public and Science of the American Academy of Family Physicians. Ann Intern Med 2017;166:430-7.

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków; e-mail: wiktoria.wojciechowska@gmail.com

Prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego krwi zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, niewydolności nerek czy przedwczesnego zgonu. Przedmiotem dyskusji pozostaje jednak optymalna docelowa wartość ciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku, zwłaszcza ze schorzeniami współistniejącymi.

Wprowadzenie

Amerykańskie Kolegium Lekarzy Internistów (ACP – American College of Physicians) i Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP – American Academy of Family Physicians) opracowały wspólne, oparte na faktach stanowisko dotyczące terapii przeciwnadciśnieniowej u osób ≥60 r.ż. Autorzy skupili się na analizie wyników badań klinicznych w aspekcie korzyści i szkód wynikających z wyższych (<150 mmHg) vs niższych (≤140 mmHg) docelowych wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Opracowanie jest wynikiem systematycznego przeglądu i podsumowania dostępnych w piśmiennictwie wyników badań. Przygotowanie takiego dokumentu uzasadnia ustawiczne powiększanie się populacji z nadciśnieniem tętniczym w podeszłym wieku, choroba dotyczy bowiem aż 64,9% osób >60 r.ż.