Błędy w rozpoznawaniu i leczeniu otępień

Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu otępień oraz postępowaniu farmakologicznym i pozafarmakologicznym w przypadku ich zdiagnozowania Praktyczne wskazówki, jak unikać możliwych trudności związanych z diagnozą procesów neurozwyrodnieniowych

Prawidłowe rozpoznanie

Błędy w rozpoznawaniu i leczeniu otępień

dr n. med. Anna Barczak

Zakład Badawczo-Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Oddział Alzheimerowski, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Barczak, Oddział Alzheimerowski, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel.: 22 508 14 20, faks: 22 508 14 30, e-mail: ankabarczak@gmail.com

  • Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu otępień oraz postępowaniu farmakologicznym i pozafarmakologicznym w przypadku ich zdiagnozowania
  • Praktyczne wskazówki, jak unikać możliwych trudności związanych z diagnozą procesów neurozwyrodnieniowych

Starzenie się populacji jest ogólnoświatowym zjawiskiem. Liczba osób w podeszłym wieku stale rośnie, wzrasta także liczba pacjentów cierpiących na otępienie. W powszechnej świadomości dominuje pogląd, że starzenie się jest nieuchronnie związane z otępieniem. Równie częste jest przekonanie, że objawy typowe dla początkowych stadiów otępienia, takie jak zapominanie o bieżących wydarzeniach, trudności w wykonywaniu złożonych czynności czy gubienie się w przestrzeni, są typowe dla fizjologicznych zmian związanych z procesem starzenia.

Ten brak wiedzy o naturze otępienia, który dotyczy zarówno pacjentów oraz ich rodzin, jak i niektórych lekarzy, przyczynia się do nieprawidłowych rozpoznań, a także znacznego wydłużenia czasu od pierwszych objawów do sformułowania właściwej diagnozy1 i wdrożenia odpowiedniego leczenia2.