Zapobieganie złamaniom kości udowej u osób starszych

Ortopedia i rehabilitacja

Zapobieganie złamaniom kości udowej u osób starszych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz

Zakład Chorób Metabolicznych Kości, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz, Zakład Chorób Metabolicznych Kości, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice

  • Omówienie zasad prewencji pierwotnej i wtórnej dotyczącej złamań kości udowej u osób starszych
  • Badania diagnostyczne wykorzystywane w ocenie osteoporozy (densytometria, morfometria, RTG kręgosłupa, badania laboratoryjne)
  • Omówienie metod i roli farmakoterapii w leczeniu ukierunkowanym na prewencję złamań, a także sposobów działań niefarmakologicznych  

Złamanie biodra – obok złamań kręgów – to najpoważniejsza konsekwencja osteoporozy starczej. Liczba złamań biodra jest duża i zgodnie z wynikami naszych badań ciągle rośnie. W latach 2002-14 liczba złamań o tej lokalizacji w powiecie Piekary Śląsk...

W dalszej części artykułu omawiam zasady prewencji podzielonej na prewencję pierwotną dotyczącą osób bez złamania biodra oraz wtórną obejmującą zalecenia u pacjentów, u których doszło już do złamania o charakterze osteoporotycznym.

Prewencja pierwotna

Generalne zasady zapobiegania złamaniom o charakterze osteoporotycznym, czyli takim, które są wynikiem niewielkiego urazu (zwykle upadek z wysokości własnego ciała), są takie same niezależnie od wieku pacjenta. Podstawowe kierunki działań obejmują: