Jak prowadzić dietoterapię w cukrzycy u osób starszych

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD 2017) zaleca, aby osoby chorujące na cukrzycę dążyły do zapewnienia odpowiedniej wartości energetycznej diety w stosunku do potrzeb organizmu, wybierały produkty zbożowe o niskim indeksie glikemicznym (IG <55), starały się maksymalnie ograniczyć spożycie cukrów prostych, dążąc do ich maksymalnego wykluczenia z diety, ograniczały ilość produktów tłustych, zwłaszcza bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe oraz izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, zastępowały tłuszcze zwierzęce tłuszczami pochodzenia roślinnego, dbały o to, aby w diecie było dużo warzyw oraz z umiarem spożywały owoce.

Dietetyka

Jak prowadzić dietoterapię w cukrzycy u osób starszych

Dr hab. inż. Dariusz Włodarek

Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Adres do korespondencji: Dr hab. inż. Dariusz Włodarek, Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 593 70 24, dariusz_wlodarek@sggw.pl

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD 2017) zaleca, aby osoby chorujące na cukrzycę dążyły do zapewnienia odpowiedniej wartości energetycznej diety w stosunku do potrzeb organizmu, wybierały produkty zbożowe o niskim indeksie glikemicznym (IG <55), starały się maksymalnie ograniczyć spożycie cukrów prostych, dążąc do ich maksymalnego wykluczenia z diety, ograniczały ilość produktów tłustych, zwłaszcza bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe oraz izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, zastępowały tłuszcze zwierzęce tłuszczami pochodzenia roślinnego, dbały o to, aby w diecie było dużo warzyw oraz z umiarem spożywały owoce.

W odniesieniu do osób starszych PTD zaznacza, że nadrzędnym celem leczenia jest dążenie do poprawy lub przynajmniej utrzymanie dotychczasowej jakości życia, a kluczowe znaczenie ma unikanie hipoglikemii przy jednoczesnym zmniejszaniu objawów hiperglikemii. Wytyczne dietetyczne w tej grupie powinny być zgodne z zaleceniami ogólnymi, jednak modyfikacja diety może być mało skuteczna ze względu na utrwalone nawyki żywieniowe.