Do zapamiętania

Histerektomia wykonywana z użyciem robota prawdopodobnie znajduje się na „krzywej Reinhardta” gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu między niewątpliwie efektywnym, dodającym nową wartość postępem medycyny a nieefektywną i potencjalnie trwoniącą środki procedurą. W celu lepszego poznania miejsca robotów na krzywej zależności między korzyściami a kosztami bez wątpienia potrzebne są dalsze badania dotyczące niezamierzonych potencjalnych korzyści dla społeczeństwa, które wynikają ze stosowania tej metody („pozytywne efekty zewnętrzne” w języku ekonomistów).

Na przykład, czy ta metoda zmniejsza łączną częstość występowania powikłań przez wyeliminowanie laparotomii? Czy powoduje znaczne ograniczenie niepomyślnych wyników leczenia u patologicznie otyłych pacjentek? Jakie są ogólnokrajowe korzyści ekonomiczne wynikające ze skrócenia okresu rekonwalescencji po operacji?

Niezależnie od wyników takich porównawczych badań efektywności moim zdaniem zmniejszenie kosztów operacji z użyciem robota – z powodu wprowadzenia konkurencyjnych urządzeń oraz alternatywnych innowacji – spowoduje przesunięcie tej metody w lewo na krzywej Reinhardta.

Histerektomia wykonywana z użyciem robota jest jednak tylko jednym przykładem analiz potrzebnych w ocenie wartości nowych technologii. Tego rodzaju analizy będą coraz częściej wykorzystywane przez duże organizacje opieki zdrowotnej i ubezpieczycieli, a także przez samych lekarzy, kiedy refundacja kosztów leczenia zacznie w coraz większym stopniu polegać na globalnych płatnościach za jednego pacjenta, a nie konkretne świadczenia.

Czy rzeczywiście trzeba kupić do gabinetu aparat do ultrasonografii, który umożliwia trójwymiarowe obrazowanie? Czy zdalny dostęp do zapisów czynności serca płodu jest potrzebny, kiedy szpital zatrudnia dodatkowych lekarzy zajmujących się tylko prowadzeniem porodu? Czy warto stosować najnowszy lek wykorzystywany w terapii raka jajnika, który kosztuje 10 000 dolarów miesięcznie, skoro przeciętnie wydłuża on życie tylko o 45 dni? A na bardziej prozaicznym poziomie: czy naprawdę trzeba przepisywać azytromycynę z powodu przeziębienia?

Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 10, October 2013, p. 8. Medical technology. Do the benefits justify the cost?

Do góry