Nowości

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(2):82-85

Nie ma istotnej zależności między stosowaniem SSRI a autyzmem

Na podstawie wyników nowego duńskiego badania wykazano, że stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) podczas ciąży nie wykazuje istotnej zależności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorder, ASD). Jest to największe z przeprowadzonych do tej pory badań oceniających tę zależność.

W porównaniu z niestosowaniem SSRI, przed lub podczas ciąży, stosowanie ich w okresie ciąży nie było istotnie związane z ASD.

Badacze ze Statens Serum Institute w Kopenhadze przeanalizowali wszystkie przypadki pojedynczych żywych urodzeń w Danii w latach 1996-2008 (w sumie 626 875), obserwację prospektywną prowadzono do 2009 roku. Do analizy stosowania SSRI przez matki przed i w czasie ciąży, rozpoznania ASD u dziecka i potencjalnych zmiennych zakłócających wykorzystano duńskie rejestry populacyjne. Po okresie obserwacji obejmującym 5 057 282 osobolata badacze wykryli 3892 przypadki ASD (zachorowalność 77,0 przypadków na 100 000 osobolat). Pięćdziesiąt dwa przypadki w okresie 42 400 osobolat dotyczyły dzieci kobiet, które przyjmowały SSRI podczas ciąży (zachorowalność 122,6 przypadku na 100 000 osobolat). W porównaniu z matkami, które nie stosowały SSRI przed ani w trakcie ciąży, stosowanie SSRI podczas ciąży nie było istotnie związane z ASD (w pełni skorygowane ryzyko względne 1,20; 95% przedział ufności [PU] 0,90-1,61). W pełni skorygowane ryzyko względne u kobiet, które przyjmowały SSRI przed ciążą, ale nie przyjmowały ich w ciąży, wynosiło 1,46 (95% PU 1,17-1,81).

Autorzy badania doszli do wniosku, że nie ma istotnej zależności między stosowaniem SSRI a ASD. Biorąc pod uwagę przedziały ufności, sygnalizują jednak, że nie mogą wykluczyć względnego ryzyka sięgającego 1,61. W związku z tym uważają, że ta zależność wymaga dalszego zbadania.

Hviid A, Melbye M, Pasternak B. Use of selective serotonin uptake inhibitors during pregnancy and risk of autism. N Engl J Med. 2013;369(25):2406-2415.

Dłuższy urlop macierzyński zmniejsza ryzyko depresji

Według badania opublikowanego w Journal of Health Politics, Policy and Law kobiety, które biorą urlop macierzyński trwający 6 miesięcy lub dłużej, są narażone na mniejsze ryzyko wystąpienia objawów depresji poporodowej w porównaniu z kobietami wracającymi do pracy po krótszym czasie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nie ma istotnej zależności między stosowaniem SSRI a autyzmem

Na podstawie wyników nowego duńskiego badania wykazano, że stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) podczas ciąży nie wykazuje istotnej zależności [...]

Koszty związane z leczeniem niepłodności pokrywane z własnej kieszeni różnią się znacznie

Według opinii badaczy, którzy twierdzą, że zebrane przez nich dane pomogą parom zaplanować wydatki, koszty pokrywane z własnej kieszeni ponoszone przez pary [...]

Wskaźnik porodów u nastolatek na historycznie niskim poziomie

Według National Center for Helath Statistics w Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w 2012 roku wskaźnik porodów nastolatek w Stanach Zjednoczonych nadal [...]
Do góry