Ginekolog położnik a elektroniczne papierosy: kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w okresie prenatalnym

Sharon T. Phelan, MD, Jeanne Mahoney, RN, BSN

Dr Sharon T. Phelan, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University of New Mexico, Albuquerque. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Contemporary OB/GYN.

Jeanne Mahoney, Director, Providers Partnership Project, American College of Obstetricians and Gynecologists, Washingtron.

Żadna z autorek nie zgłosiła konfliktu interesów odnoszącego się do treści niniejszego artykułu.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(4):25-29

Częstość palenia papierosów się zmniejsza, ale za to wzrasta częstość stosowania nowych produktów tytoniowych. Pacjentki mogą zostać wprowadzone w błąd i sądzić, że stosowanie tych produktów podczas ciąży jest bezpieczne.

Jeszcze do niedawna omawianie kwestii stosowania tytoniu przez pacjentki, zwłaszcza kobiety w ciąży, było proste i polegało na całkowitym odradzaniu jego używania.

Poradnictwo i wsparcie pacjentek, bardziej rygorystyczne przepisy ograniczające stosowanie tytoniu oraz inne podejmowane działania spowodowały powolne, ale stałe zmniejszanie się częstości palenia papierosów w okresie prenatalnym (z 18,4% w 1990 roku do 12,3% w 2010 roku).1 Pojawienie się w Stanach Zjednoczonych nowych sposobów używania nikotyny skomplikowało jednak kwestię kontroli stosowania tytoniu.

W tabeli 1 zestawiono nowe produkty, które przeważnie zawierają pochodzącą z tytoniu albo syntetycznie wytwarzaną nikotynę i nie są spalane.2-5

Do produktów dostępnych obecnie w sklepach i sprzedaży internetowej należą elektroniczne papierosy (e-papierosy), snus oraz tytoń do palenia sziszy (fajki wodnej). W niektórych miejscach dostępne są też rozpuszczalne paski, pałeczki i cukierki zawierające mielony tytoń. Te produkty pozwalają uzależnionemu palaczowi na zaspokojenie głodu nikotynowego w takich sytuacjach i miejscach, w których palenie papierosów nie jest dozwolone.

Kampanie reklamowe prowadzone w internecie ze znanymi osobami sugerują, że te alternatywne sposoby używania nikotyny są bezpieczniejsze, ponieważ w większości przypadków nie dochodzi do spalania, które jest niezbędne w przypadku takich produktów tytoniowych, jak papierosy, i w związku z tym nie ma niekorzystnego dla zdrowia wpływu substancji smolistych i innych związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym.

Jakie informacje o tych nowych produktach zawierających nikotynę należy przekazywać pacjentkom w ciąży?

Cztery ważne informacje, które położnicy powinni przekazywać pacjentkom to:

  • Wszystkie te produkty zawierają nikotynę, która sama w sobie stwarza zagrożenie w ciąży
  • Wbrew reklamowym twierdzeniom producentów nie wykazano, aby te produkty były skuteczne jako ułatwiające rzucenie palenia
  • Zawartość elektronicznych papierosów i rozpuszczalnych produktów tytoniowych nie jest obecnie objęta regulacjami prawnymi amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
  • Wszystkie te produkty zawierają dodatki smakowo-zapachowe lub inne, których oddziaływanie na zdrowie jest nieznane.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie są regulacje i przepisy prawne dotyczące tych produktów?

Regulacjami prawnymi FDA objęte są obecnie papierosy oraz tytoń bezdymny. FDA nie reguluje natomiast stosowania nowych produktów, takich jak elektroniczne papierosy [...]

Czy te produkty powinny być stosowane podczas rzucania palenia w okresie prenatalnym?

Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) jako leczenia pierwszego rzutu w celu zaprzestania palenia podczas ciąży nie jest propagowane ani przez American College [...]
Do góry