Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania przygotował prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin; e-mail: witold05@op.pl

Szanowni Czytelnicy!

Przedstawiamy Państwu nowy dział, wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. U 24-letniej pierwiastki w 24 tygodniu ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej dwuowodniowej w badaniu USG uwidoczniono szyjkę macicy o długości 25 mm, ujście wewnętrzne szyjki zamknięte; objętość wód płodowych była prawidłowa. O jakim zagrożeniu w pierwszym rzędzie w przebiegu tej ciąży należy myśleć?

a. Zahamowane wzrastanie wewnątrzmaciczne płodów (IUGR)

b. Gestoza EPH

c. Przedwczesne oddzielenie łożyska

d. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego

e. Poród przedwczesny

Komentarz:

W ciążach wielopłodowych mogą wystąpić wszystkie powikłania takie jak w ciążach z pojedynczym płodem, przy czym częstość ich występowania może być zwiększona. Ponadto mogą wystąpić powikłania charakterystyczne wyłącznie dla tego rodzaju ciąż. Niektóre z powikłań, ze względu na znaczną częstość występowania, obarczają ciąże wielopłodowe szczególnym zagrożeniem.

Najczęstszym, a zatem najistotniejszym powikłaniem ciąży wielopłodowej jest jej przedwczesne zakończenie. Ponad 50% bliźniąt rodzi się przed 37 tygodniem życia wewnątrzmacicznego. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku równoczesnego rozwoju trzech lub większej liczby płodów. Dlatego też przeciętny czas trwania ciąży pojedynczej wynosi 39 tygodni, ciąży bliźniaczej – 35 tygodni, ciąży trojaczej – 32 tygodnie, a ciąży czworaczej – 29 tygodni. Średnia urodzeniowa masa noworodków pochodzących z ciąż bliźniaczych wynosi jedynie 2475 g, a z ciąż trojaczych zaledwie 1720 g, podczas gdy dzieci pochodzące z ciąż pojedynczych ważą średnio 3324 g.

Na krótszy czas trwania ciąży wielopłodowej wpływa wiele czynników, m.in. zbytnie rozciągnięcie mięśnia macicy, zwiększona wrażliwość na prostaglandyny i oksytocynę, nadmierna reakcja na zmiany stosunku stężenia estrogenu do progesteronu oraz zwiększenie liczby połączeń typu gap junction, a także wielowodzie, subkliniczne zakażenie, krwawienie, niewydolność cieśniowo-szyjkowa oraz stres.

Przedwczesne zakończenie ciąży wielopłodowej obserwowane jest częściej wśród młodych kobiet oraz u rodzących po raz pierwszy. Stwierdzono również wyższy odsetek przedwczesnego porodu w grupie kobiet będących w ciąży bliźniaczej jednozygotycznej, z...

Do góry