Ginekolog przed sądem

Obowiązek zapoznania się z informacjami dołączanymi do leków i wyrobów medycznych

Prowadzi dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza (a szczególnie lekarza o specjalizacji z położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej) bez ryzyka bycia pozwanym przez pacjenta lub oskarżonym przez prokuraturę. W cyklu artykułów „Ginekolog przed sądem” poruszam tematy związane z ginekologią i położnictwem, starając się przedstawić Państwu ważne, aktualne, interesujące oraz najczęstsze sprawy sądowe w tej dziedzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do zadawania pytań: prawa.lekarza@gmail.com.

Lekarz musi się zapoznawać z informacjami dołączonymi do leków i wyrobów medycznych (wyrok SA w Warszawie z 4 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 515/14)

Współczesna medycyna rozwinęła się tak bardzo, że oferuje lekarzowi wiele nowoczesnych technik i metod diagnozowania oraz leczenia. W dziedzinie ginekologii i położnictwa można zaobserwować w ostatnich kilkudziesięciu latach gwałtowny rozwój techniki, który zwiększa bezpieczeństwo pacjentek i możliwości lekarzy (np. upowszechnienie ultrasonografii czy laparoskopii). Wprowadzane są też nowoczesne urządzenia laserowe służące nie tylko do wykonywania zabiegów operacyjnych, lecz także estetycznych. Temu rozwojowi techniki towarzyszy pojawianie się nowych generacji leków, które niekiedy przynoszą przełomy w leczeniu konkretnej jednostki chorobowej. Z prawnego punktu widzenia należy jednak zwrócić uwagę na pewien, pomijany w szerszej dyskusji, problem – obowiązki lekarza odnoszące się do korzystania ze zdobyczy techniki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Lekarz musi się zapoznawać z informacjami dołączonymi do leków i wyrobów medycznych (wyrok SA w Warszawie z 4 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 515/14)

Współczesna medycyna rozwinęła się tak bardzo, że oferuje lekarzowi wiele nowoczesnych technik i metod diagnozowania oraz leczenia. W dziedzinie ginekologii i [...]
Do góry