Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące problemu braku postępu II fazy porodu przygotowała dr n. med. Agnieszka Pięta-Dolińska z Kliniki Perinatologii i Ginekologii ICZMP w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Pięta-Dolińska, Klinika Perinatologii i Ginekologii, ICZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 282/289, 93-338 Łódź; e-mali: pietadol@gmail.com

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1.Pierworódka w 38 tygodniu ciąży została przyjęta na blok porodowy w II okresie porodu. Punkt prowadzący był powyżej linii międzykolcowej. Zbadano ciemię duże. Pacjentka choruje na cukrzycę od ok. 10 lat. Wartości glikemii w przebiegu ciąży nie spełniały kryteriów wyrównania. W ostatnim wyniku (tydzień wcześniej) badania USG masa płodu została oszacowana na 4400-4600 g, różnica w wymiarach obwodów brzuszka i główki płodu (AC>HC) 4,2 cm. Jakie działania należało podjąć?

a. Prowadzimy poród drogami i siłami natury, stosując kroplówkę z oksytocyną, by nasilić czynność skurczową

b. Przygotowujemy rodzącą w trybie pilnym do rozwiązania drogą cięcia cesarskiego

c. Prowadzimy poród drogami natury i ze względu na brak postępu wykonujemy zabieg kleszczowy

d. Prowadzimy poród drogami natury i ze względu na brak postępu zakładamy wyciąg próżniowy

e. Przyjmujemy postawę wyczekującą, po co najmniej 2 godzinach pełnego rozwarcia decydujemy o rozwiązaniu operacyjnym

Komentarz

Jednym z przeciwwskazań do wykonania zabiegu kleszczowego jest makrosomia płodu, różnica w wymiarach obwodów główki i brzuszka płodu wskazuje na ryzyko wystąpienia dystocji barkowej. Nie są spełnione warunki do założenia wyciągu próżniowego: główka nie znajduje się co najmniej w próżni, punktem prowadzącym jest ciemię duże. Szacowana masa >4500 g jest przeciwwskazaniem do założenia próżniociągu.

2.Do porodu została przyjęta wieloródka w 40 tygodniu ciąży (pierwsze dziecko urodzone siłami natury z masą ciała 3200 g). Pierwszy okres porodu był bez zastrzeżeń, w II okresie poproszono lekarza, aby ocenił część przodującą – lekarz rozpoznał ułożenie odgięciowe i zbadał twarzyczkę płodu. W tej sytuacji należało:

a. Poprosić doświadczonego położnika i zakończyć poród zabiegiem kleszczowym

b. Podłączyć kroplówkę naskurczową i poczekać na dalszy postęp porodu

c. W trybie pilnym wykonać cięcie cesarskie

d. Dokonać przygięcia główki płodu i poprowadzić poród drogami natury

Do góry